Eduklub

Archiv štítku: Výuka chemie

Katedra chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty UK ve spolupráci s Gymnáziem Thomase Manna v letním semestru 2023 zrealizovali týdenní intenzivní kurz. Ten byl netradiční hned z několika důvodů: žáci běžně chemii nemají, a tak tento blok zahrnoval větší množství témat z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia; škola není vybavena laboratoří nebo skladem chemikálií, a tak výuka probíhala na půdě UK PedF; kurz byl veden studenty, kteří tím plnili svou souvislou praxi. O události dokonce vznikla reportáž publikovaná v univerzitním časopise UK Fórum (s. 28). Tento příspěvek je stručným shrnutím a doplněním o vhled vyučujícího studentek na praxích. Z pohledu žáků gymnázia šlo o příležitost učit se v prostředí vysoké školy, zároveň vyzkoušet si některé praktické činnosti, které na jejich škole nebyly proveditelné.  Ozvláštněním běžné výuky byl i fakt, že chemii se neučili v typických dvou hodinách týdně, ale absolvovali týdenní intenzivní kurz. U předmětu s tak nízkou oblíbeností hrozí jisté riziko, ovšem právě více možností na aktualizaci…

Čtěte více

O aplikaci Aplikace nabízí poměrně reálné vyobrazení reakcí dělených do kategorií: kyseliny, zásady, voda, roztoky solí, superkyseliny a “kahan”. Na výběr jsou vždy běžné chemické látky, ke kterým je po kliknutí na dlaždici vzorce a názvu k dispozici krátký popisek a poměrně reálně vypadající lahvička s roztokem dané látky. Uživatel může zvolit množství této látky, následně přidat látku další. Mimo množství této látky je možné také nastavit teplotu. Akce spustí poměrně věrnou animaci s projevem dané reakce. Tuto lze zpomalit či naopak urychlit, což je zvláště efektní v případě přikapávání roztoku. Pokud látky nereagují, aplikace o tom uživatele seznámí zřetelnám NO REACTION. Pokud reagují, aplikace ukáže chemickou rovnici. V případě, že je reakce příliš bouřlivá, dojde k rozbití kádinky a nápis OOPS! uvede poučení, že vysoce reaktivní látky je třeba přidávat pouze v malém množství. Využitelnost ve výuce Aplikace svým způsobem staví klasické pojetí výuky chemie na hlavu. Tradiční disciplíny…

Čtěte více

2/2