Eduklub

ON-LINE EXPERIMENT

ON-LINE EXPERIMENT

On-line experiment neboli vzdálená laboratoř či „vzdálené měření“ většinou označuje aktivity pracovišť případně jiných míst prezentujících záznamy dat, která tímto způsobem zpřístupňují vzdáleným spolupracujícím osobám přístroje a měřící systémy, které pro ně byly (buď z časových nebo finančních důvodů) jinak nedostupné. Ve většině případů se jedná o zpřístupnění průběžně snímaných dat (např. meteorologické družice, seismografy, hmotnostní spektrografy, výkonné spektrální přístroje aj.), někdy může vzdálený uživatel i ovlivňovat uspořádání měřícího systému a snímání dat podle vlastních potřeb. Takové přístupy je možné z vědeckého prostředí transformovat i do školního prostředí.

Vzdálené školní měření je možné reálně vyzkoušet např. na adrese http://www.ises.info, kde je možné reálné ovládání vzdálených experimentů z dynamických WWW stránek bez jakéhokoliv speciálního programu (Lustig 2003).

Experiment “Řízení výšky hladiny”, ovládaný přes internet umístěný na stránkách Interaktivního internetového laboratorního studia iSES (http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz) (Lustig 2003)

Ze vzdálených měření je možné ve školní praxi využít data např. z on-line měření počasí (měření teploty, relativní vlhkosti, solárního záření, atmosférického tlaku aj.) Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Praze Libuši (https://www.chmi.cz/), monitoring stavu ozonové vrstvy, prováděné Solární ozonovou observatoří ČHMÚ v Hradci Králové (data jsou zaznamenávána od roku 1962) nebo on-line monitoring ovzduší, dostupný na stránkách mnoha měst či obcí v České republice i v zahraničí. Zajímavými úlohami mohou být např. rozbory jednotlivých grafů s interpretací poklesu nebo vzestupu v různých částech dne, v různém místě apod. (Bílek a Ulrichová 2006).

Monitoring ovzduší v Olomouci (Bílek a Turčáni, 2006)

Zdroje

Bílek, M., Ulrichová, M. Využití Internetu ve výuce – Chemie. Metodická příručka pro základní školy. Brno: CP Books, 2006.

Lustig, F. Distanční fyzikální laboratoře. In: Mechlová, E. (ed.) ICTE 2003 – sborník příspěvků. Ostrava: PřF OU, 2003, s. 27-34.

Bílek, M., Turčáni, M. Vzdálené a virtuální laboratoře ve výuce a v přípravě učitelů přírodovědných předmětů. Pedagogika, 04/2006, 361-372.

Napsat komentář