Výuka jazyků

Interakce

Interakce je komunikační řečová aktivita (psaná či ústní), která spočívá ve výměně komunikačních obsahů. Existuje mezi dvěma či více mluvčími. V aktuálním pojetí didaktiky jazyků je velmi…

Mluvení

Mluvení je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci mluveného slova v kontextu komunikační situace. Může jít jak o souvislý monolog, tak o interakci…

Jazyková politika v Evropě

Někdy je dobré vystoupit z konkrétní každodennosti výuky a nahlédnout kontext naší práce z větší perspektivy. Sloužit k tomu mohou různé aktivity Rady Evropy, která se věnuje jazykové politice…

Flip.com

Aplikace Flip.com (dříve známá jako Flipgrid) dovoluje učiteli vytvářet skupiny, ve kterých pak žáci on-line diskutují na zvolená témata. Diskuze probíhají formou nahrávání video nebo audio…

Co mohou využít vyučující ruského jazyka

Ruština pro naše děti – Vzdělávací portál Institutu ruského jazyka A. S. Puškina V porovnání s angličtináři či němčináři jsou vyučující ruského jazyka stále ještě poměrně omezeni v tom,…

Nakladatelství pro francouzštinu

Pokud chce učitel učit cizí jazyk opravdu kvalitně, nevystačí si většinou jen s jednou učebnicí a pracovním sešitem. Doplňkové materiály může samozřejmě hledat na internetu, avšak pouze…
Přejít nahoru