Eduklub

„AR“ pro vzdělávání

„AR“ pro vzdělávání

Přestože zkratka, který je aktuálně in, zní AI, my se v tomto článku zaměříme na trend, který byl in cca před pěti až třemi lety. Na mysli máme AR, tedy „augmented reality – rozšířenou realitu“.

Ta na rozdíl od reality virtuální (VR) kombinuje virtuální a reálný svět, nejčastěji tím, že do záznamu reálného světa na obrazovce zařízení (mobil, tablet, headset…) vkládá virtuální objekty či doplňky, se kterými lze na obrazovce interagovat. Tím se uživateli dostává nového obsahu, který realitu rozšiřuje, obohacuje, prohlubuje zážitek z ní apod.

Poslední, kdo se chtěl s AR prosadit, byl zřejmě Microsoft, který tuto technologii nazýval Mixed Reality. Této firmě se však nepodařilo přesvědčit k užívání její technologie dostatek uživatelů, a tak a příchodem Windows 11 pomalu Mixed reality zanikla. To ale neznamená, že se tohoto přístupu čas od času nechytne nějaký jiný silný hráč. Naposledy se ve spojitosti s AR mluví o připravovaných brýlích firma Apple, nějakou formu AR mají i moderní headsety pro virtuální realitu od Mety či HTC.

Čím je zrovna AR zajímavá pro svět vzdělávání? Pokud si odmyslíme jistý „wow“ efekt, který tato technologie může v žácích i dospělých vyvolat, jde zejména právě o obohacování výukového obsahu či možnost jej předložit v interaktivní formě, avšak v přímém vztahu k realitě, která žáky/studenty obklopuje. Výuka pak bývá, alespoň podle propagačních stránek jednotlivých aplikací, více zábavná, pohlcující či názornější, praktičtější.

Podle webu easterpeak.com (https://easternpeak.com/blog/augmented-reality-in-education/), aktuálně nejzajímavější aplikace pro AR ve škole jsou např.:

Catchy WordsNarratorAR, Quiver Masks, Assemblr EDU, Merge Cube, Arloon Geometry, Wonderscope, 3DBear, Mondly, HoloAnatomy, Complete Anatomy, and Touch Surgery,

Výhodou je, že pro většinu z AR aplikací není potřeba kupovat speciální hardware – většinou stačí moderní smartphone podporující tzv. AR kit (lze ověřit ve specifikaci zařízení).

Projekt EDUBO, jehož součástí je i náš Eduklub, dovolil vytvoření jedné nové AR aplikace – jmenuje se EduboAR, je zaměřena na výuku jazyků a chemie (ale do budoucna lze integrovat i další předměty). Více o Edubo AR se dozvíte v tomto článku: ODKAZ NA ČLÁNEK.

Napsat komentář