Blýská se na lepší časy. Antonín Jančařík je ohledně digitální gramotnosti na českých školách optimistou

Nevyhnutelný a všudypřítomný technický pokrok zasahuje i do školních osnov a mění podobu výuky. V návaznosti na to se digitální gramotnost stává naprostou nezbytností. Jaká je budoucnost výuky na školách? Jak tomu napomáhá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a projekt Edubo? Nejen na tyto otázky odpovídal proděkan PedF UK pro vědu a výzkum, docent Antonín Jančařík.
S digitalizací nabývá neformální a informální vzdělávání stále větší důležitosti. Celoživotní vzdělávání se stává klíčovým pro adaptaci na rychlé technologické…

Doporučujeme:

Velká revize RVP ZV přináší každému pedagogovi povinnost přípravy nových plánů výuky. VaV projekt EDUBO a navazující projekty přinášejí snadno dostupné řešení v podobě certifikovaných plánů výuky seřazených podle jednotlivých předmětů. Vyberte si vzorový plán, který nejlépe vyhovuje vašemu způsobu vyučování a učte podle nejnovějších trendů. Pokud máte zájem, zapojte se do projektu, vytvořte vlastní vzorový plán výuky k certifikaci a k zveřejnění

Přidejte se k Technologické platformě IT People

Zájmové sdružení právnických osob „IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost“ má otevřený charakter a přijímá nové žádosti o členství. Členy schvaluje valná hromada na žádost ředitele, předsedy nebo místopředsedy Platformy IT People.

Blýská se na lepší časy. Antonín Jančařík je ohledně digitální gramotnosti na českých školách optimistou

Nevyhnutelný a všudypřítomný technický pokrok zasahuje i do školních osnov a mění podobu výuky. V návaznosti na to se digitální gramotnost stává naprostou nezbytností. Jaká je budoucnost výuky na školách? Jak tomu napomáhá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a projekt Edubo? Nejen na tyto otázky odpovídal proděkan PedF UK pro vědu a výzkum, docent Antonín Jančařík.

Výuka AI přichází do škol. Pro budoucnost žáků nezbytnost, pro pedagogy výzva

Téma vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence se stalo stěžejním tématem i pro Evu Nečasovou z AI dětem. Zájem o AI uplatila již před několika lety při pořádání příměstského tábora a začala hledat způsoby, jak tento potenciál integrovat do vzdělávacích materiálů pro české pedagogy a žáky. Vzniklá iniciativa AI dětem se zaměřila na tvorbu vzdělávacích materiálů. Zcela klíčovým je současný potenciál AI a výuka praktických dovedností. Zdůrazňuje potřebu včasného a vhodného začlenění této problematiky do školních osnov, aby učitelé mohli lépe připravovat žáky pro moderní svět.

Radko Sáblík: Chceme-li mít chytrý a digitalizovaný stát, musíme mít chytré a digitalizované občany

S digitalizací nabývá neformální a informální vzdělávání stále větší důležitosti. Celoživotní vzdělávání se stává klíčovým pro adaptaci na rychlé technologické změny. Ředitel Smíchovské střední průmyslové škola a gymnázia, Ing. Radko Sáblík, zdůrazňuje důležitost rozvoje talentů každého jednotlivce. Podle něj má každý student nějaký talent, a je úkolem školy pomoci mu jej objevit a rozvinout.

Umělá inteligence je trend. Jak na něj podle Martina Pelikána reagují univerzity?

Jaká je pozice AI na univerzitách? Je na umělou inteligenci nahlíženo spíše pozitivně, nebo negativně? Jak pracovat s rostoucím počtem studentských prací vytvořených s pomocí umělé inteligence? Boj s větší kontrolou originality prací studentů svádí i vedoucí katedry informačního inženýrství, člen tří vědeckých rad a člen České zemědělské akademie, pan doktor Martin Pelikán z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Doporučujeme:

PLÁNY VÝUKY

Velká revize RVP ZV přináší každému pedagogovi povinnost přípravy nových plánů výuky. VaV projekt EDUBO a navazující projekty přinášejí snadno dostupné řešení v podobě certifikovaných plánů výuky seřazených podle jednotlivých předmětů. Vyberte si vzorový plán, který nejlépe vyhovuje vašemu způsobu vyučování a učte podle nejnovějších trendů. Pokud máte zájem, zapojte se do projektu, vytvořte vlastní vzorový plán výuky k certifikaci a k zveřejnění

Přidejte se k Technologické platformě IT People

Zájmové sdružení právnických osob „IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost“ má otevřený charakter a přijímá nové žádosti o členství. Členy schvaluje valná hromada na žádost ředitele, předsedy nebo místopředsedy Platformy IT People.

Přejít nahoru