Blýská se na lepší časy. Antonín Jančařík je ohledně digitální gramotnosti na českých školách optimistou

Nevyhnutelný a všudypřítomný technický pokrok zasahuje i do školních osnov a mění podobu výuky. V návaznosti na to se digitální gramotnost stává naprostou nezbytností. Jaká je budoucnost výuky na školách? Jak tomu napomáhá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a projekt Edubo? Nejen na tyto otázky odpovídal proděkan PedF UK pro vědu a výzkum, docent Antonín Jančařík.
S digitalizací nabývá neformální a informální vzdělávání stále větší důležitosti. Celoživotní vzdělávání se stává klíčovým pro adaptaci na rychlé technologické…

Rozhovory:

Doporučujeme:

Velká revize RVP ZV přináší každému pedagogovi povinnost přípravy nových plánů výuky. VaV projekt EDUBO a navazující projekty přinášejí snadno dostupné řešení v podobě certifikovaných plánů výuky seřazených podle jednotlivých předmětů. Vyberte si vzorový plán, který nejlépe vyhovuje vašemu způsobu vyučování a učte podle nejnovějších trendů. Pokud máte zájem, zapojte se do projektu, vytvořte vlastní vzorový plán výuky k certifikaci a k zveřejnění

Přidejte se k Technologické platformě IT People

Zájmové sdružení právnických osob „IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost“ má otevřený charakter a přijímá nové žádosti o členství. Členy schvaluje valná hromada na žádost ředitele, předsedy nebo místopředsedy Platformy IT People.

Přejít nahoru