Blýská se na lepší časy. Antonín Jančařík je ohledně digitální gramotnosti na českých školách optimistou

Nevyhnutelný a všudypřítomný technický pokrok zasahuje i do školních osnov a mění podobu výuky. V návaznosti na to se digitální gramotnost stává naprostou nezbytností. Jaká je budoucnost výuky na školách? Jak tomu napomáhá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a projekt Edubo? Nejen na tyto otázky odpovídal proděkan PedF UK pro vědu a výzkum, docent Antonín Jančařík.

Na co by se měly, jedním slovem, zaměřit školy v oblasti digitální gramotnosti? Pan docent Jančařík odpovídá: „Nevím, jestli to jde vyjádřit jedním slovem. Ale pokud bych měl vybrat jedno slovo, tak to bude flexibilita. Protože nevíme, co nás čeká.” Tato nejistota pramení především z rychlých změn tolik typických pro dnešní dobu. Nové technologie přicházejí v čím dál kratších intervalech, a školy musí na tyto změny žáky připravovat. Současná doba je také typická tím, že nevíme, k čemu vzdělávat. Neznáme odpověď na otázku, jaká povolání budou za pár let potřebná, a proto musíme připravovat žáky a studenty tak, aby byli co nejvíce přizpůsobiví. 

Dostupnost technologií – základ digitální gramotnosti 

Naprostou nezbytností pro digitální a digitalizovanou výuku je dostupnost technologií. „Pokud nemám ve škole nové technologie, nemohu je ve výuce používat,” doplňuje Jančařík. Pouhá přítomnost technologií však nestačí: „To, že počítače a další technologie na školách jsou a nejsou využívány je poměrně běžný stav, ale je potřeba je mít.” 

Nárůstu používání a využívání technologií se vyhnout nelze, jelikož nás obklopuje čím dál více. Samozřejmě s sebou přináší aspekty jak pozitivní, tak i negativní. Měli bychom si ale vybírat ty pozitivní a snažit se je posilovat. 

Jak jsme na tom ve srovnání se světem 

České školy jsou stále lépe technicky vybaveny. V současnosti máme průměrně jeden počítač na pět žáků. Vybavení našich škol odpovídá faktu, jak jsme, jakožto stát, ekonomicky silní. Pokud se umisťujeme ve střední části ekonomického žebříčku, umístili bychom se ve středu i v porovnání technické vybavenosti škol. Jednou větou: záleží, s kým se srovnáváme. 

Proměny výuky na školách – již brzy

S proměňujícím se světem můžeme očekávat, že digitální technologie budou v našich životech hrát stále dominantnější roli. Již nyní nás provázejí celý den a často svá zařízení nedáváme z ruky.

Mladý člověk tráví ve škole velkou část života a to je jeden z důvodů, proč i škola bude muset jít s dobou. „Technologie často nahrazují věci, na kterých škola a klasické vzdělávání stavělo. To znamená, že znalosti nejsou dnes už tak těžko dostupné, jako to bylo v době papírových knihoven a kamenných destiček.” Každý máme možnost dohledat obrovské množství informací téměř kdykoliv a kdekoliv. Proto by s tím musí pracovat i školy.

Některé již začaly a využívají mobilní počítačové učebny, velká část škol dokonce povoluje žákům používat ve výuce vlastní zařízení.

https://www.youtube.com/watch?v=jflYrI8qPJU

Předpoklady úspěšnosti

Pro úspěšné dosahování proměn ve školách jsou zcela zásadní tři prvky. Prvním z nich je vybavenost žáků, druhým úprava obsahu výuky, tedy toho, co se učí. Posledním, třetím, je příprava učitelů. Podle docenta Jančaříka to znamená: „mít učitele, kteří jsou schopni nový obsah s využitím nových technologiích učit.” 

Co se týče realizace těchto inovací ve vzdělávání, nevedeme si špatně. Sice bychom mohli postupovat rychlejším tempem, ale snažíme se dělat maximum – jak ve výzkumu, tak i v přípravě učitelů. Napomáhá v tom i průmysl, který se snaží školy na cestě za digitalizací podporovat. 

Postoj Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy k digitalizaci školství

Zcela primárním úkolem této fakulty je příprava kvalitních učitelů, což je jedním z předpokladů k dosažení úspěšné digitalizace ve školách. „Potom výzkum. Snažíme se objevovat a vyvíjet nové metody využívání softwaru i hardwaru. Snažíme se spolupracovat s různými dalšími partnery, kteří jsou mimo akademickou sféru. A s jejich pomocí vyvíjet nové nástroje. To znamená, že vytváříme digitální vzdělávací obsah pro tvůrce softwaru, vytváříme software, spolupracujeme s tvůrci hardwaru,” shrnuje proděkan pro vědu a výzkum PedF UK. 

Ne každý však vidí změny školství růžově a mezi 500 akademickými pracovníky jsou tak zastoupeny názory všech proudů. Převažuje však porozumění nutnosti změny a přizpůsobení se vývoji. 

Projekt Edubo – co školám přinese?

Ve spolupráci PedF UK s partnery z komerční sféry, konkrétně se společností Mironet a Mr. Cloud, vznikl projekt Edubo. Jeho cílem je vytvářet jak hardwarová, tak softwarová řešení pro vedení a plánování školní výuky. Jančařík dále doplňuje: „Vytvářeli jsme nový koncept mobilní počítačové učebny, což si myslím, že je věc poměrně zásadní pro zavádění digitalizace do všech předmětů.” Také nabízí spoustu dalších technických řešení pro natáčení, hlasování a další zpestření výukových činností.

Tento projekt skončil v letošním roce vytvořením prototypu hardware i software, který byl představen v rámci zahájení Týdne pro Digitální Česko. Mobilní počítačové učebny se stávají dostupnější a mezi školami je o ně velký zájem. Využívají je především školy, na kterých pracují ICT koordinátoři, kteří poskytují dalším učitelům ve využívání ICT ve výuce podporu. Řešitelé projektu Edubo očekávají, že se v krátké době navržená mobilní učebna dostane do povědomí učitelů a začne se využívat ve velkém.

Zdroj: Technologická platforma IT People

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru