Eduklub

Archiv štítku: umělá inteligence

Téma umělé inteligence se již po delší dobu objevuje v odborných i laických diskusích. Přelomový moment, jehož dopad si mohl všimnout téměř každý občan světa, však nastal až s nedávným příchodem jazykového modelu GPT, kterého využívají uživatelé OpenAI ChatGPT či Microsoft New Bing. Průmysl 4.0 je označení pro nadcházející inovace a proměny výrobních procesů prostřednictvím integrace internetu a digitalizace, což umožňuje plnou automatizaci výroby a souvisejících služeb. Úspěch v tomto paradigmatu závisí na nastavených a digitalizovaných procesech. Je zřejmé, že Průmysl 4.0 (často pojmenovaný také jako čtvrtá průmyslová revoluce) je fenoménem, který již nesouvisí jen s internetem a digitalizací, ale plně integruje prvky AI. Současná společnost začíná v každodenních činnostech zaznamenávat přítomnost „nových“ technologických prvků. Jedním z nich jsou všemožné aplikace pro nákupy (Rohlík.cz), rozvoz jídla (Wolt), či přepravu osob (Uber). Tyto aplikací umožňují obyvatelům pohodlnější plánování času a širší možnosti časového rozložení dne. Dále se čím dál častěji setkáváme se…

Čtěte více

V rámci EDUKLUBu se vás snažíme seznamovat s novými trendy ve vzdělávání a využitím ICT ve výuce. Proto nemůžeme opominout oblast, která je nyní široce diskutována odborníky i laiky a tou je využití umělé inteligence. V tomto příspěvku nechceme představovat vlastní rady, ale upozornit na někoho, kdo se tomuto tématu věnuje a z našeho pohledu to dělá velmi dobře. Je jím projekt AI dětem. Pokud se chcete o umělé inteligenci a jejím možném využit ve výuce dozvědět více, určitě doporučujeme na těchto stránkách začít. Naleznete zde nejen celou řadu materiálů, které můžete ve své práci využít, ale i odkazy na další stránky, blogy i setkání, která jsou tématu využití AI ve vzdělávání věnovány. Materiály, které v rámci projektu vznikly, nyní využívá již více než 350 škol v České republice. Jednou z posledních aktivit, kterou na stránkách nalezneme, je publikace Průvodce ChatGPT od Andrewa Herfa, ve které jsou představeny konkrétní příklady…

Čtěte více

Zhruba každé desetiletí jsme svědky dramatických posunů v technologiích, které se stávají novými platformami, na nichž je postavena aplikační technologie. Tato skutečnost je zřejmá v rámci výpočetní techniky, kdy se přecházelo od sálových počítačů k minipočítačům, pracovním stanicím, PC, notebookům, tabletům až po virtuální stroje ovládané přes cloud. S rozvojem informačních technologií je spojeno i rozdílné vnímání světa u jednotlivých generací (označovaná jako generace Y, Z a alfa). Tomuto tématu se podrobněji věnuje článek: V současné době už se však začíná objevovat i tzv. generace beta, známá jako generace umělé inteligence – jedná se tedy o generaci, která je schopna poznat a růst pomocí technologií umělé inteligence. Co je vlastně umělá inteligence? Umělá inteligence – Artificial intelligece (AI) – je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Umělá inteligence funguje tak, že pomocí matematiky a logiky počítačový systém simuluje způsob, jakým se lidé učí z nových informací…

Čtěte více

4/4