Výuka AI přichází do škol. Pro budoucnost žáků nezbytnost, pro pedagogy výzva

Téma vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence se stalo stěžejním tématem i pro Evu Nečasovou z AI dětem. Zájem o AI uplatila již před několika lety při pořádání příměstského tábora a začala hledat způsoby, jak tento potenciál integrovat do vzdělávacích materiálů pro české pedagogy a žáky. Vzniklá iniciativa AI dětem se zaměřila na tvorbu vzdělávacích materiálů. Zcela klíčovým je současný potenciál AI a výuka praktických dovedností. Zdůrazňuje potřebu včasného a vhodného začlenění této problematiky do školních osnov, aby učitelé mohli lépe připravovat žáky pro moderní svět.

Nečasová se již sedm let věnuje vzdělávání dětí na základní škole v oblasti technologií, a v posledních letech převažuje téma umělé inteligence. Zájem o ni zkoumala před dvěma třemi lety během experimentálního příměstského tábora. „Měla jsem tam malé děti už na prvním stupni a na druhém taky. No a zjistila jsem, že tohle téma na základku patří, že je nesmírně zajímavé a zábavné, že se díky AI dají dělat věci mnohem efektivněji než předtím,” popisuje začátky AI s dětmi. 

Díky tomuto potenciálu v zájmu dětí o AI, začala v zahraničí hledat materiály pro české pedagogy. Ty, které nezisková iniciativa AI dětem považovala za nápomocné, přeložili. „Od té doby v zásadě jenom reagujeme na ty potřeby, protože jsme hodně v kontaktu s učiteli v prvních liniích. Takže nasloucháme, co potřebují a snažíme se pro ně vytvářet prakticky materiály, které vzdělávají učitele a vzdělávají děti,” doplňuje. Prozatím se do tohoto projektu ke vzdělávání žáků o umělé inteligenci zapojilo v České republice a na Slovensku na 950 základních škol.

AI je tu více než deset let

Umělá inteligence je technologie, která mění podobu světa a „překopává každý den to, jak v tom světě fungujeme, jak v něm budeme fungovat do budoucna,” doplňuje svůj názor Nečasová. 

Ačkoli je AI v mainstreamu, běžně ji každý používáme více než deset let na sociálních sítích, kde nám například doporučuje obsah, média na to nikdy nereagovala tak bouřlivě, jako na příchod generativní umělé inteligence. 

Základy umělé inteligence už na 1. stupni základních škol

Podle názoru Nečasové by se měly děti učit  teoretické koncepty AI již na prvním stupni základní školy. Praktické zkušenosti a dovednosti pracovat s umělou inteligencí by měly navazovat na druhém stupni. Během studia se znalosti a dovednosti dále prohlubují a rozvíjí se. To odkazuje na kompetenční model, který obsahuje 3 pilíře. Prvním jsou znalosti o AI – člověk ví, jak AI funguje. Druhým jsou dovednosti efektivně a smysluplně ji spolu s jejími nástroji využívat. Posledním pilířem je postoj k umělé inteligenci spojený se znalostmi jejích limitů a potenciálních  nebezpečí.

„Myslím, že tím, jak jde ten svět strašně rychle dopředu, tak my vlastně musíme ty děti vzdělávat hodně brzy v tom, co to AI je a jakým způsobem ten náš svět proměňuje. Právě proto, že za dva roky to bude úplně jinak. Za deset let to bude úplně, úplně jinak.”

Nikdo nyní neví, jaký bude další vývoj této technologie a kam to povede.

Větší problém s obsahem výuky mají učitelé než žáci

„My se hodně soustředíme na učitele, protože si myslíme, že děti s tím takový problém mít nebudou,” sděluje zaměření projektu Nečasová. Z toho důvodu vytvořila iniciativa IT dětem řadu vzdělávacích materiálů, školení příruček a podobných pomůcek. Nejsou opomenuti ani žáci, pro které jsou k dispozici rovněž vzdělávací sešity a učebnice. 

Základem je, aby se v problematice orientovali učitelé a uměli s umělou inteligencí a se vzdělávacími materiály pracovat, „protože potom se to naškáluje mnohem více, my nestíháme učit děti,” stěžuje si. To je důvodem pro přípravu metodických materiálů, což jsou návody, jak s materiály vytvořenými iniciativou AI dětem pracovat ve výuce. Mnoho vzdělávacích materiálů už je v současnosti možné stáhnout na stránkách iniciativy AI dětem (aidetem.cz) a na dalších se usilovně pracuje v rámci projektu Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy (kurikulum.aidetem.cz).

Výuka umělé inteligence je výzva

Většinou pedagogové sdílí dvě obavy. První z nich je, že děti, pokud budou používat AI, zhloupnou. A druhou obavou jsou možné podvody v rámci školních prací a výkonů. „Pro mě je to v těch školách hodně otázka právě toho, jak didakticky postavíme hodinu, jakým způsobem a za co budeme děti hodnotit. Já si myslím, že ve školách je teď potřeba uvažovat nad tím, jakým způsobem změnit právě ten systém hodnocení.” Pokud v současné době existuje možnost vygenerovat si práci během pár vteřin, je nezbytné začít hodnotit jinak a za něco jiného.

Pozitivní, nebo negativní budoucnost?

Co se týká výzkumů vlivu umělé inteligence na život, budoucnost a možná rizika, která s sebou může přinášet, mnoho jich zatím provedeno nebylo. Spoluzakladatelka iniciativy se však o jednom výzkumu z Ostravské univerzity zmínila. Zabýval se riziky používání velkých jazykových modelů dětmi s poruchou v autistickém spektru. „Tam určité riziko je. Děti, které jsou ve spektru, tak se stávají snadno závislejšími na komunikaci s velkým jazykovým modelem, protože jazykové modely popisují věci mnohem srozumitelněji než my, lidé. K popisu máme k dispozici také fyzické tělo, gesta, výrazy tváře… K popisu máme k dispozici také fyzické tělo, gesta, výrazy tváře…”

Věda a výzkum by měla přenést svou pozornost nejen k rizikům, které mohou technologie přinést, ale také i přínosům a efektivitě, a to nejen v souvislosti se vzděláváním. 

AI do školních osnov

Nečasová je zastánkyní zavedení výuky umělé inteligence do osnov školní výuky. Mnoho učitelů postupuje ve své výuce tak, že si “odškrtávají” výstupy, které jsou dané Rámcovým vzdělávacím programem. Proto je opodstatněné zavést AI do kurikul, a tím motivovat učitele k využívání AI. 

Uplatní se to především u těch učitelů, kteří nejsou příliš inovativní, nehledají „nové cesty ve vzdělávání, prostě si jedou to svoje.” Ti by umělou inteligenci nevyučovali ani nevyužívali, „což si myslím, že by byla velká škoda a myslím si, že rezignuji na vzdělávání dětí pro ten reálný svět, který je venku.” To by ale mělo být zcela primárním účelem školy. 

Učitelé by neměli moderní technologie a umělou inteligenci ve školách vidět negativně, případně jako „pouhé” oživení výuky. Mohou ji využít jako zdroj pro hledání chyb, správných zdrojů, nápadů a možností… Měli by naučit děti s AI pracovat, jelikož její používání je v budoucnosti zajisté nemine.

Výuka umělé inteligence vstupuje do škol, aby připravila žáky na digitální budoucnost. Eva Nečasová zdůrazňuje klíčový význam integrace této problematiky do vzdělávacích materiálů. S vývojem technologie by se měl proměnit i způsob hodnocení školních výkonů, což vyžaduje proměnu vzdělávacího systému. Výuka umělé inteligence je výzvou pro učitele i žáky, a měla by poskytnout nástroje pro efektivní přípravu na rychle se měnící svět.

 

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru