Eduklub

Nakladatelství pro francouzštinu

Nakladatelství pro francouzštinu

Pokud chce učitel učit cizí jazyk opravdu kvalitně, nevystačí si většinou jen s jednou učebnicí a pracovním sešitem. Doplňkové materiály může samozřejmě hledat na internetu, avšak pouze tištěná produkce z renomovaných nakladatelství mu zaručí kvalitu.

Sama nakladatelství však již před časem pochopila, že jejich weby mohou být centralizovanou zásobárnou materiálů, které pak budou učitele motivovat k nákupu tištěných publikací nebo on-line výukových zdrojů.

Doporučujeme tedy navštívit všechny níže uvedená nakladatelství na jejich webových stránkách. Většinou na nich po registraci můžete stahovat ukázky učebnic, audio i video materiály nebo učitelské metodiky. Sami se tak můžete po detailním seznámení s publikacemi rozhodnout, zda obměníte svou aktuálně používanou učebnici či k ní dokoupíte další didaktické materiály.

Mezinárodní nakladatelství učebnic francouzštiny pro široké publikum:

Hachette FLE, Didier FLE, CLE Interntional, Éditions Maison des langues, FLE PUG

Česká nakladatelství či nakladatelství s lokalizovaným obsahem (češtinou v učebnicích):

Fraus, Infoa, Grada, Leda, Lingea

Nakladatelství doplňkových materiálů:

Eli, Klett, Pons

Francouzská a frankofonní nakladatelství, která se věnují produkci zaměřené na francouzštinu:

Larousse, Robert, Nathan, ellipses, Mardaga, DeBoeck Supérieur, Samir…

Existují samozřejmě i další, lokální nakladatelství, která působí pouze ve vybraných zemích či jazykových oblastech. Pokud někdy budete cestovat do vzdálenějšího koutu planety, zkuste se tam v knihkupectví podívat do sekce „jazyky“. Třeba budete mile překvapeni a objevíte nějaký didaktický klenot.

Napsat komentář