Eduklub

Archiv štítku: výuka jazyků

Hra již dávno není synonymem pro „zábavu“ či „nicnedělání“. V didaktice (nejen) cizích jazyků má pevné místo, protože pomocí mechanismu osvojování (tedy nereflektovaného či neuvědomělého rozvíjení kompetencí) dokáže žáky efektivně učit, tj. procvičit, zopakovat, upevnit nebo komunikovat. Zároveň je hra spojena s pozitivní vnitřní motivací a soustředěním na výukový obsah hodiny. Znáte to, kdo si hraje, nezlobí… Hra je ale i svébytným sociálním jevem, proto má své pevné místo v akčně orientované výuce jazyků, což je přístup podporovaný Společným evropským referenčním rámce pro jazyky již více jak dvacet let. Aby byla hra efektivní z pohledu výuky, musí splňovat některé základní parametry: Další otázky spojené se hrou jsou například: Jak (ne)použít mateřský jazyk žáků při hře? Jaká je role učitele – účastní se hry či neúčastní? Jak zvládat emoce třídy během hry? Co s hlukem? I přes všechna tato úskalí je hra určitě nedílnou součástí výuky jazyka, což z tohoto předmětu dělá mimo jiné oblíbenou součást školního…

Čtěte více

Edubo AR je aplikace pro Android, která pomáhá ve výuce cizích jazyků nebo chemie. Jak její název napovídá, Edubo AR využívá možností rozšířené reality k tomu, aby žákům „ukázala“ v jejich reálném prostředí (třída, pracovna, chodba, pokoj…) pomůcky či slova, která se učí či se kterými pracují ve škole. Cílovou skupinou je druhý stupeň ZŠ, tedy moment, kdy žáci začínají s dalším cizím jazykem – u angličtiny lze samozřejmě aplikaci použít na prvním stupni. Zjednodušeně lze Edubo AR popsat jako obrazový 3D slovník, který dovoluje „slova/objekty“ umísťovat do prostoru snímané kamerou zařízení a následné zobrazené na obrazovce mobilního telefonu či tabletu. S předměty lze v prostoru interagovat (otáčet je, zvětšovat), v jazykové části aplikace pak lze i přehrát výslovnost jednotlivých „slovíček“. Mimo jednotlivé připravené modely lze do prostoru umístit i libovolné slovo či fotografii z galerie zařízení. Učitel či žák tak mohou na stěnu třídy promítnout vlastní fotografii, slavný obraz či mapu země, jejíž jazyk se právě…

Čtěte více

Pokud chce učitel učit cizí jazyk opravdu kvalitně, nevystačí si většinou jen s jednou učebnicí a pracovním sešitem. Doplňkové materiály může samozřejmě hledat na internetu, avšak pouze tištěná produkce z renomovaných nakladatelství mu zaručí kvalitu. Sama nakladatelství však již před časem pochopila, že jejich weby mohou být centralizovanou zásobárnou materiálů, které pak budou učitele motivovat k nákupu tištěných publikací nebo on-line výukových zdrojů. Doporučujeme tedy navštívit všechny níže uvedená nakladatelství na jejich webových stránkách. Většinou na nich po registraci můžete stahovat ukázky učebnic, audio i video materiály nebo učitelské metodiky. Sami se tak můžete po detailním seznámení s publikacemi rozhodnout, zda obměníte svou aktuálně používanou učebnici či k ní dokoupíte další didaktické materiály. Mezinárodní nakladatelství učebnic francouzštiny pro široké publikum: Hachette FLE, Didier FLE, CLE Interntional, Éditions Maison des langues, FLE PUG Česká nakladatelství či nakladatelství s lokalizovaným obsahem (češtinou v učebnicích): Fraus, Infoa, Grada, Leda, Lingea Nakladatelství doplňkových materiálů: Eli, Klett, Pons Francouzská a frankofonní…

Čtěte více

Na učitele všech předmětů je kladena celá řada požadavků, mezi nimi také nutnost zajistit individuální přístup ke každému žákovi. Práce ve třídě či skupině tak nemůže probíhat pouze frontálně, ale je nezbytné ji diferencovat v souladu s potřebami jednotlivých žáků. Existuje celá řada nástrojů a prostředků, které mohou vyučující za tímto účelem využívat. Jazykářům slouží například vzdělávací aplikace Duolingo. Jde o jednu z nepřeberného množství aplikací, které slouží k výuce cizích jazyků. Výhodou této konkrétní je skutečnost, že je možné ji bez omezení využívat zdarma (je třeba počítat s reklamou). V případě, že po registraci uživatel zvolí, že není úplný začátečník, podstoupí test, na základě jeho výsledku mu program určí výchozí pozici. Neznamená to však, že by se nemohl vrátit k předcházejícím lekcím (jednotkám) a procvičovat příslušnou látku. Za zvládnutí každé lekce získává uživatel body (XP – experiences = zkušenosti), pomocí nichž se zařazuje do žebříčku. Za splnění lekcí také získává diamanty, které může využít různými způsoby.…

Čtěte více

3D tiskárny se postupně dostávají do škol a vytváří tak nové možnosti tvorby didaktického materiálu. Přestože jejich využití je nejčastější v technických předmětech, mají svůj potenciál i pro výuku cizího jazyka (nebo jakéhokoli dalšího předmětu). Výhoda 3D tisku pro školní prostředí je zřejmá. Jde o dostupný nástroj, který zvládne využívat kdokoli, kdo je ochoten investovat pár hodin času do naučení se něčeho nového. Ve své složitosti lze aktuální 3D tiskárny přirovnat k trochu náročnější laminovačce. K práci s ní potřebujete trochu citu a umu, není to ale žádná „rocket science“. Jaký potenciál tedy 3D tisk pro výuku jazyků skýtá? Na rozdíl od tzv. naukových předmětů či matematiky je dnešní moderní výuka jazyka založena na častém střídání aktivit tak, aby odpovídaly co nejširší paletě žákovských přístupů k učení i lidských individualit. Zde dokážou 3D objekty vytisknuté konkrétně pro vaše didaktické potřeby vnést do hodin doslova nový rozměr, kdy s výsledky vaší tiskařské činnosti lze manipulovat (osahávat, posouvat,…

Čtěte více

5/5