Eduklub

Jak na individualizaci a diferenciaci v hodině dalšího cizího jazyka

Jak na individualizaci a diferenciaci v hodině dalšího cizího jazyka

Na učitele všech předmětů je kladena celá řada požadavků, mezi nimi také nutnost zajistit individuální přístup ke každému žákovi. Práce ve třídě či skupině tak nemůže probíhat pouze frontálně, ale je nezbytné ji diferencovat v souladu s potřebami jednotlivých žáků. Existuje celá řada nástrojů a prostředků, které mohou vyučující za tímto účelem využívat. Jazykářům slouží například vzdělávací aplikace Duolingo.

Jde o jednu z nepřeberného množství aplikací, které slouží k výuce cizích jazyků. Výhodou této konkrétní je skutečnost, že je možné ji bez omezení využívat zdarma (je třeba počítat s reklamou). V případě, že po registraci uživatel zvolí, že není úplný začátečník, podstoupí test, na základě jeho výsledku mu program určí výchozí pozici. Neznamená to však, že by se nemohl vrátit k předcházejícím lekcím (jednotkám) a procvičovat příslušnou látku. Za zvládnutí každé lekce získává uživatel body (XP – experiences = zkušenosti), pomocí nichž se zařazuje do žebříčku. Za splnění lekcí také získává diamanty, které může využít různými způsoby. Učení je velmi přirozeně propojeno s hrou, která slouží jako motivační prvek k další činnosti.

Duolingo je možné využívat jak přímo ve výuce ve škole, tak i jako doplněk k samostudiu žáků. Tím, že každý žák postupuje svým tempem a nachází se v programu na jiné úrovni, je použití této aplikace velmi vhodným prostředkem individualizace výuky. V každé lekci se periodicky opakují lexikální jednotky doporučené k osvojení. Nejen ty si žáci mohou zapisovat so svých individuálních slovníčků, čímž dochází k rozšiřování aktivní slovní zásoby každého z nich. Aplikaci mohou mít žáci nainstalovánu na svých chytrých telefonech (a ve škole tak využívat při práci metodu BYOD), v případě využití školních zařízení (PC, notebooků nebo tabletů) je vhodnější použít online výukové prostředí.

Vyučující může po registraci na webové stránce vytvořit třídu a prostřednictvím odkazu do ní zapsat své žáky. Tato virtuální třída mu umožní nejen sledovat aktivitu a pokrok žáků, ale také například zadávat úkoly a využívat další možnosti a nástroje, které jsou zde připraveny. Výsledky práce žáků může využít například při plánování práce nebo může pro každého připravit individuální procvičování, které bude vycházet právě z obsahu učení v aplikaci Duolingo.

Využití této aplikace v některém z dalších cizích jazyků (v českých školách se nejčastěji jedná o němčinu, francouzštinu, ruštinu a případně španělštinu) přirozeně podporuje rozvoj vícejazyčnosti, protože jazykem aplikace (nejen samotného rozhraní, ale také pokynů a úkolů) je angličtina. Ve chvíli, když žáci začínají s dalším cizím jazykem, je jejich angličtina na takové úrovni, aby byli schopní úkoly a zadání plnit. Vedlejším, nikoliv však méně důležitým, efektem využití aplikace je tak kontakt s angličtinou.

Pokud se rozhodnete tuto aplikaci systematicky zapojit do výuky, je samozřejmě potřeba počítat s časem na rozjezd (ostatně jako v případě všech novinek). Jakmile si však žáci (i jejich vyučující) použití aplikace zautomatizují, stane se Duolingo cenným pomocníkem.

Napsat komentář