Eduklub

Jazyková politika v Evropě

Jazyková politika v Evropě

Někdy je dobré vystoupit z konkrétní každodennosti výuky a nahlédnout kontext naší práce z větší perspektivy. Sloužit k tomu mohou různé aktivity Rady Evropy, která se věnuje jazykové politice na našem kontinentu již mnoho desetiletí.

Každých pět let pak Rada Evropy vydává na portálu Eurydice, který se věnuje vzdělávání v evropském kontextu, přehledovou statistickou publikaci „Key data on teaching languages at school in Europe“. Aktuální, již páté vydání tohoto přehledu je dostupné od března tohoto roku na adrese: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/key-data-teaching-languages-school-europe-2023-edition

Čtenář se může v (pouze anglicky psaném) textu seznámit s trendy a hlavními organizacemi jazykového vyučování v Evropě, porovnat se se sousedy či se zeměmi, které ho zajímají (například z toho důvodu, že s nimi spolupracuje v rámci projektů Erasmus+). Zároveň je zajímavé vidět, jaké oblasti zajímají samotnou Radu Evropy. Text se věnuje např. i minoritním jazykům, testování či přípravě učitelů.

Obecná zjištění text zmiňuje a komentuje v první části publikace. V Evropě se v roce 2023 jazyky učí stále dříve, a to v čím dál větším počtu zemí. Další cizí jazyk se většinou přidává s nástupem na nižší střední školu (ISCED 2), ale počet dětí, které se další cizí učí, se na tomto stupni již deset let téměř nezměnil. Studenti profesních programů mají menší šanci učit se jazyky než žáci z programů všeobecných. V nich je potřeba dostat se alespoň na úroveň B2 na konci střední školy. Angličtina dominuje. V mnoha zemích jsou minoritní jazyky součástí kurikula. Každý sedmý 15letý žák v Evropě navštěvuje jazykově heterogenní školu.  

Níže uvádíme šest námi vybraných grafů. Sami si ale celou publikaci v klidu prolistujte a najděte si to, co zajímá právě Vás. Z více jak padesáti přehledů si jistě vyberete to své.

Multikulturní a plurilingvní Evropa: Graf ukazuje procenta škol, kde se ve škole mluví jinak, než je mateřský jazyk žáků.

První a druhý cizí jazyk – od jakého ročníku jsou povinné?

Další cizí jazyk – na vzestupu či útlum zájmu?

Nejčastější první cizí jazyk – bez překvapení.

Nejčastější další cizí jazyk – různorodost Evropy…

Zahraniční (profesní) zkušenost učitelů jazyků – rosteme, ale stále je co zlepšovat…

Napsat komentář