Eduklub

Co mohou využít vyučující ruského jazyka

Co mohou využít vyučující ruského jazyka

Ruština pro naše děti – Vzdělávací portál Institutu ruského jazyka A. S. Puškina

https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/

V porovnání s angličtináři či němčináři jsou vyučující ruského jazyka stále ještě poměrně omezeni v tom, jaké online zdroje či vzdělávací portály mohou ve svých hodinách využívat. Jednou z bezplatných webových stránek, která je k dispozici a obsahuje řadu vzdělávacích aktivit, námětů a materiálů je web Ruština pro naše děti (Русский язык для наших детей). Smyslem následujícího článku je tento web stručně představit.

Hlavní stránka webu je (i vizuálně) rozdělena do dvou částí.

První část: Slovní zásoba / Poslech / Čtení / O Rusku / O testování / Zkoušíme / Trénujeme / Ověřujeme

Druhá část: Hry / Vzdělávací aktivity / Texty ke čtení / Metodický kabinet / Mediatéka

V části slovní zásoba jsou k dispozici tematické slovníčky (s obrázky a nahrávkami, takže je možné si poslechnout správnou výslovnost jednotlivých slov), poslech obsahuje řadu aktivit, s jejichž pomocí lze procvičovat dovednost poslechu (žáci na základě vyslechnutých instrukcí plní úkoly a řeší situace), část čtení napomáhá při nácviku a procvičování azbuky a v poslední nabídce naleznou vyučující řadu kulturologických a zeměvědných informací o Rusku, s jejichž pomocí lze rozvíjet interkulturní komunikační kompetenci žáků. V části, která je věnovaná testování, lze využít online procvičování připomínající svou strukturou úkoly z mezinárodních jazykových testů, a to pro různé úrovně.

Nabídka Hry obsahuje řadu spíše dětských her, které však mohou velmi pěkně fungovat také během výuky na základní škole. Velmi zajímavá je například interaktivní hra s písmeny azbuky. V části věnované vzdělávacím aktivitám naleznou vyučující inspiraci do výuky v podobě přísloví, jazykolamů, rozpočítadel, k dispozici jsou aktivity na seznámení s ruskými reáliemi, zvyky a tradicemi či vybranými uměleckými díly. Ve všech částech jsou k dispozici online a interaktivní úkoly, které je možné plnit společně (například prostřednictvím interaktivní tabule) nebo je mohou žáci vypracovávat individuálně (na tabletu či doma prostřednictvím odkazu, který jim nasdílí vyučující). Texty ke čtení obsahují materiály, které jsou roztříděné dle úrovní A1–B2, vyučující tak nemusí dlouze přemýšlet o tom, zda je konkrétní text vhodný právě pro jejich skupinu. Všechny texty jsou také doplněny nahrávkou, takže je možné je využít nejen jako nástroj pro procvičování čtení, ale také k rozvoji poslechu s porozuměním. K textům jsou k dispozici také interaktivní úkoly. Metodický kabinet obsahuje zajímavé a užitečné odkazy pro učitele. V části Mediatéka je přehled všech 462 textů a aktivit, které jsou na tomto portálu dostupné.

Napsat komentář