Eduklub

Interakce

Interakce

Interakce je komunikační řečová aktivita (psaná či ústní), která spočívá ve výměně komunikačních obsahů. Existuje mezi dvěma či více mluvčími. V aktuálním pojetí didaktiky jazyků je velmi blízká mediaci.

Mezi aktivity rozvíjející dovednost interakce lze řadit i komunikaci mezi učitelem a žákem při „managementu“ hodiny. Zejména na úrovních A1 a A2 je důležité si uvědomit, jakou roli v rozvoji této dovednosti komunikace v cílovém jazyce mezi učitelem a žákem/žáky hraje.

Stejně jako u ostatních komunikačních dovednosti neprobíhá interakce vždy jen pomocí slov. Velkou roli při ní hrají i gesta, intonace a další neverbální postupy, což samozřejmě platí pro jazyky obecně, včetně jazyka mateřského.

Aktivity rozvíjející tuto dovednost bývají nejčastěji označovány dvěma „komiksovými“ bublinami nebo oboustrannou šipkou.

Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině zde: Čteme, píšeme, mluvíme a posloucháme… aneb komunikujeme v cizích jazycích – Eduklub

Napsat komentář