Práce se zdroji/příklady/situacemi

Výuka využívající různé zdroje dostupné např. na internetu vyžaduje ověřená metodická a technická doporučení pro její praktickou realizaci. Vyučovací jednotky (vyučovací hodiny, vyučovací bloky, projekty apod.) mohou mít různou strukturu. Na příkladu výuky chemie lze rozlišit řadu typů „vyučovacích hodin s internetovou podporou“ (Bílek a Ulrichová, 2007):

Vyhledávání informací

  1. vyhledávání zdrojů,
  2. vyhledávání odpovědí na zadané otázky s pomocí informačních zdrojů,
  3. vyhledávání materiálů pro zpracování seminárních prací nebo projektů (zadané jsou pouze okruhy: např. v chemii Vlastnosti kovů, Využití kovů aj.)

Prezentace informací

Učitel využívá prezentace učiva k výkladu, učivo je obohacené animacemi, obrazovým materiálem, videosekvencemi apod.

Výuka vedená počítačem

Žáci pracují s výukovým programem (výklad nové látky, procvičování, opakování, hodnocení apod.).

Využití softwarových nástrojů k žákovské tvorbě

Využití programů k vytváření vzorců, molekul, aparatur, tvorba textových dokumentů, tabulek, grafů, prezentace aj.

Modelování objektů výuky a činností žáků

  1. simulace nahrazuje experimentální činnost (virtuální laboratoře),
  2. simulace experimentální činnosti před a po reálném experimentu (modely a virtuální laboratoře).

Podpora experimentální činnosti

Měření s počítačem (vzdálené laboratoře, vzdálená měření).

Výuku využívající zdroje, příklady či situace lze podpořit zadáváním úkolů, u nichž bude prvotní nabídka (např. prověřených www adres, WebQuest). To může být jednak pomoc pro soustředění na podstatu úlohy a jednak motivace k dalšímu smysluplnému vyhledávání nových informací i v nových zdrojích. Taková výuka žáky motivuje, je pro ně nejen atraktivní, ale i inspirativní pro další aktivity. Na druhou stranu ale musíme upozornit a zdůraznit, že učitele příprava takovéto vyučovací hodiny stojí zvýšené úsilí zejména v důkladném promyšlení činností žáků a jejich souvislostí po stránce oborové, technické, ale především metodické. Pouze dobře připravená hodina a jistá ráznost, předvídatelnost učitele zaručí kvalitní výuku s podporou informačních zdrojů a nepůjde jen o „plané surfování“.

Zdroj

BÍLEK, M., ZEMANOVÁ, M. Internet ve výuce chemie na základní škole.  Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru