Simulace

Reálné životní prostředí před nás staví stále více prvků tzv. virtuálních prostředí, virtuálních světů apod. Pojem virtuálního prostředí je spojován s komunikací prostřednictvím počítačových technologií, s komunikací simulovanou (simulated), zprostředkovanou (remoted) nebo rozšířenou (extended). Virtuální komunikace tak bývá definovaná jako moderní technologický fenomén, prostřednictvím něhož se realizuje přenos informací, komunikace a další aktivity zprostředkované novými informačními technologiemi, při nichž obsahy, záměry či účastníci nemusí reálně existovat, mohou být zkreslené, nahrazené nebo uměle vytvořené, a to záměrně nebo nezáměrně (Bílek, 2009).

Počítačové modelování a simulace jsou základem tzv. virtuálních laboratoří. Např. ve výuce chemie přicházejí v úvahu jejich aplikace jako:

  • počítačová podpora modelování (např. modely molekul),
  • simulace laboratorních aktivit (např. simulace acidobazické titrace),
  • simulace práce s laboratorními přístroji a aparaturami (např. práce s virtuálním pH-metrem),
  • simulace nebezpečných, nedostupných nebo neviditelných experimentů a změn (např. simulace činnosti jaderného reaktoru).

Virtuální laboratoř tak představuje využití tzv. appletů a jiných simulačních a animačních nástrojů k prezentaci zkoumaného předmětu nebo jevu (většinou měření nebo experimentu).

Příkladem efektivního využití počítačové simulace ve výuce chemie mohou být tzv. virtuální měřící přístroje, kdy počítač generuje prostředí pro měření a prostřednictvím matematických nebo formálně-logických modelů generuje (modeluje, simuluje) i příslušný signál, tedy hodnoty měřené veličiny. Příkladem může být simulátor měření pH vybraných vzorků látek z každodenního života s názvem PhET, dostupný na WWW-stránkách Interactive Simulations Univerzity v Coloradu (PhET, 2023).

Simulátor měření pH „PhET“ na WWW-stránkách Interactive Simulations University v Coloradu http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=pH_Scale (PhET, 2023)

Zdroje

Bílek, M. Possibilities of Real and Virtual Environment Interaction in Primary Chemistry Education. In Lamanauskas, V. (ed.) Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe – 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe. Šiauliai: Publishing House of Siauliai University, 2009, pp. 27 – 30.

PhET at Interactive Simulations [online]. [cit. 2023-07-29]. Dostupné z: <http://phet.colorado.edu/ simulations/sims.php?sim=pH_Scale>

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru