Eduklub

Digitální gramotnost

Blýská se na lepší časy. Antonín Jančařík je ohledně digitální gramotnosti na českých školách optimistou

Nevyhnutelný a všudypřítomný technický pokrok zasahuje i do školních osnov a mění podobu výuky. V návaznosti na to se digitální gramotnost stává naprostou nezbytností. Jaká je budoucnost výuky na školách? Jak tomu napomáhá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a projekt Edubo? Nejen na tyto otázky odpovídal proděkan PedF UK pro vědu a výzkum, docent Antonín Jančařík.

Čtěte více

Čtěte více

Výuka AI přichází do škol. Pro budoucnost žáků nezbytnost, pro pedagogy výzva

Téma vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence se stalo stěžejním tématem i pro Evu Nečasovou z AI dětem. Zájem o AI uplatila již před několika lety při pořádání příměstského tábora a začala hledat způsoby, jak tento potenciál integrovat do vzdělávacích materiálů pro české pedagogy a žáky. Vzniklá iniciativa AI dětem se zaměřila na tvorbu vzdělávacích materiálů. Zcela klíčovým je současný potenciál AI a výuka praktických dovedností. Zdůrazňuje potřebu včasného a vhodného začlenění této problematiky do školních osnov, aby učitelé mohli lépe připravovat žáky pro moderní svět.

Čtěte více

Čtěte více

Radko Sáblík: Chceme-li mít chytrý a digitalizovaný stát, musíme mít chytré a digitalizované občany

S digitalizací nabývá neformální a informální vzdělávání stále větší důležitosti. Celoživotní vzdělávání se stává klíčovým pro adaptaci na rychlé technologické změny. Ředitel Smíchovské střední průmyslové škola a gymnázia, Ing. Radko Sáblík, zdůrazňuje důležitost rozvoje talentů každého jednotlivce. Podle něj má každý student nějaký talent, a je úkolem školy pomoci mu jej objevit a rozvinout.

Čtěte více

Čtěte více

Nebezpečí číhá na síti. O kyberbezpečnosti by se neměli učit jen žáci na školách

Koordinátor projektu Safer Internet Centrum Česká republika, Martin Kožíšek, se v rámci Akademie CZ.NIC věnuje školení veřejnosti, veřejné správy i škol v oblasti kyberbezpečnosti. Je úroveň znalostí a dovedností žáků i učitelů ohledně bezpečnosti na internetu dostatečná? Jaká jsou doporučení pro rodiče i učitele v rámci vzdělávání dětí o chování na internetu?

Čtěte více

Čtěte více

Počítačové simulace ve výuce

Počítačové simulace jsou mocným pomocníkem ve výuce, který může pomoci žákům lépe porozumět konceptům, provádět experimenty a rozvíjet kritické myšlení.

Čtěte více

On-line zdroje

Využití online zdrojů ve výuce může být mimořádně efektivní způsob, jak rozšířit a obohatit vzdělávací proces. Práce s on-line zdroji

Čtěte více