Eduklub

Výuka jazyků

Hra

Herní aktivity jsou dlouhodobě součástí učebnic (nejen) jazyků. Dovolují spojit příjemné s užitečným. Během herní aktivity žák často zapomíná na to,

Čtěte více

Poslech

Poslech spadá mezi tzv. receptivní řečové či komunikační aktivity. Je založen na vnímání audio či audiovizuálního dokumentu. Důležité je připomenout,

Čtěte více

Čtení

Čtení či porozumění psanému textu je receptivní řečová či komunikační aktivita založená na tištěných/textových dokumentech. Aktuálně se ale čtení chápe

Čtěte více

Psaní

Psaní je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci psaných (tištěných, elektronických) dokumentů. Většinou obsahuje psaný text,

Čtěte více

Interakce

Interakce je komunikační řečová aktivita (psaná či ústní), která spočívá ve výměně komunikačních obsahů. Existuje mezi dvěma či více mluvčími.

Čtěte více

Mluvení

Mluvení je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci mluveného slova v kontextu komunikační situace. Může jít jak

Čtěte více