Eduklub

Skupinová výuka

Manipulativní činnosti

V rámci výuky je důležité nejen předávat informace žákům, ale také jim umožnit aktivně se zapojit a procvičovat probírané téma.

Čtěte více

Pracovní listy

Jako jeden z nástrojů pro podporu badatelsky orientovaného učení lze použít pracovní listy. Pracovní listy mohou obsahovat různé úkoly, otázky

Čtěte více

Učební úloha

Veronika Laufková, Karel Starý Testová úloha slouží primárně ke klasifikaci, ověřování znalostí žáků v závěrečných didaktických testech, tedy výsledků jejich učení.

Čtěte více

Hodnocení

Hodnocení je jednou ze součástí vzdělávacího procesu. Jeho hlavním cílem by mělo být poskytnout žákům zpětnou vazbu a podporu pro

Čtěte více

Skupinové testování

Skupinové testování je způsob hodnocení, při kterém jsou žáci testováni ve skupinách namísto individuálního testování. Cílem skupinového testování není ověřovat

Čtěte více