Eduklub

Skládankové učení (Jigsaw)

Skládankové učení (Jigsaw)

Žáci jsou rozděleni do domovských skupinek (na obrázku jsou značeny jako home groups). Domovská skupina dostane text, který je rozdělene do menších částí – každý člen dostane část textu. Všichni žáci v domovských skupinách čtou svůj text, podtrhávají, dělají si poznámky.

Po určitém čase (když má většina hotovo), jsou žáci svoláni do expertních skupinek. První expertní skupina je složena pouze z žáků, kteří četli text č. 1. Druhá expertní skupina je složena z žáků, kteří četli text č. 2 atd. Žáci shrnují nejdůležitější myšlenky textu, vyjasňují si problematické části. Cílem je, aby se všichni členové expertní skupiny stali experty na svůj část textu. Klaďte důraz na to, že žáci se stávají experty.

Po uplynulé době se experti vrátí zpět do svých domovských skupin. V těch má každý žák určitý čas k tomu, aby shrnul poznatky ze své části textu a toho, co se dozvěděl v expertní skupině. Začíná žák s první částí textu, pokračuje druhý, třetí a čtvrtý. Žáci se navzájem učí.

Na závěr je reflexe aktivity, skupiny shrnují, co se naučily, jak se jim aktivita líbila. Závěr slouží jako zpětná vazba jak pro žáky, tak i vyučující z toho hlediska, zda žáci naplnili cíle aktivity.

Učitel ve všech fázích prochází jednotlivé skupiny, dovysvětluje to, na co skupina nepřijde sama, chválí pokrok. Pokud některá skupina skončí dříve, vyučující může klást zajímavé otázky a dpolňující úkoly.

Rady do terénu: Pozor na výběr textu (jednotlivé části textu musí být srozumitelné i bez předchozích částí). Žáky s aktivitou seznamte, nechte chvíli na dotazy. Stanovte si a žákům předem řekněte, kolik mají času v jednotlivých skupinách (čas můžete prodloužit, pokud nemáte odhad a většina žáků si text nestihla pročíst nebo diskutovat). Nechte si dostatečný prostor pro dostazy na konci aktivity (mějte jistotu, že všichni žáci si z textu a aktitity odnesli to, co bylo vaším cílem).

Zdroj: https://www.unh.edu/it/instructional-design-development-idd/active-learning-strategies

Napsat komentář