Eduklub

HAD

Had je jednou z aktivit, kterou je možné uzavřít a shrnou průběh vyučovací hodiny. V této aktivitě každý žák ve

Propustky

Propustky jsou malé papírky rozdávané na konci hodiny, na které žáci shrnou proběhlou hodinu. Tyto papírky rozdává vyučující, instruuje žáky

Výklad

Výklad můžeme chápat jako didaktickou metodu, kdy vyučující slovně sděluje informace a vysvětluje smysl a význam nového učiva. Jako každá

Modely

Modely chápame jako názorné učební pomůcky, které pomáhají konkretizovat abstraktní pojmy a teorie a usnadňují propojení s reálným světem. Pro

Kognitivní učňovství a scaffolding

Učňovství bylo především v dobách minulých velmi rozšířené. I dnes se s ním setkáme a to především na učňovských oborech (jak název

Skládankové učení (Jigsaw)

Žáci jsou rozděleni do domovských skupinek (na obrázku jsou značeny jako home groups). Domovská skupina dostane text, který je rozdělene

Promysli-diskutuj-sdílej

Tato metoda je vhodná především pro skupinu, která se mezi sebou poznává. Díky ní můžete nastavit atmosféra spolupráce a aktivity.