Žákovské skupiny zaměřené na úspěch (STAD: Student Teams-achievement Divisions)

Vyučující přednese problémovou otázku, může mít krátký výklad. Po výkladu jsou žáci rozděleni do skupin po čtyřech (nebo pěti). Rozdělení by mělo reprezentovat různorodost žáků (ve známkách, motivaci, pohlaví, etnicitě apod.). Důležité je, aby v každé skupině byli žáci, kteří předmětu rozumí hodně, středně, ale i ti, kteří mají spíše horší výsledky.

Ve druhém kroku by se žáci měli skupinu pojmenovat. Dostanou pracovní list s úkoly a materiálem, který jim v prorozumění může pomoci. Úkolem skupiny je zvládnout vyplnit pracovní listy a pochopit probranou látku.

Ve skupině by žáci měli pracovat samostatně (např. vypočítávat rovnice, odpovídat na otázky v pracovním listu, napsat test apod.). Poté si ve dvojicích (trojicích) kontrolují, zda mají úkoly správně. Pokud někteří z týmu mají v úkolech chybu, je povinností zbylých členů postup vysvětlit. Je důležité zmínit, že pracovní list slouží k procvičení, není důležité ho odevzdat nejdříve ze všech týmů. Zdůrazněte, že úkolem skupiny je, aby všichni členové byli schopni napsat závěrečný test jak nejlépe to dovedou. Proto si žáci vzájemně kontrolují nejen výsledek, ale i postup. Pokud mají nějaké otázky, měly by si je klást a zodpovídat primárně v týmu (nikoliv se ptát učitele).

V průběhu skupinové práce navštěvujte jednotlivé skupinky. Chvalte ty, kde se daří. Zdržujte se především u skupinek, které mají nějaké problémy.

Dejte všem žákům závěrečný test nebo kvíz. Hlídejte, aby každý žák pracoval sám. Ohodnoťte testy (kvízy).

Spočítejte individuální i skupinové skóre. Týmové skóre se počítá jako rozdíl mezi současným týmovým skórem a tím minulým. V posledním kroku by mělo být ocenění – pochvala. Autor mluví o tabuli výsledků nebo třídních novinách, skupině na sociálních sítích apod. Cílem je podporovat snahu a zlepšení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru