Eduklub

Výklad

Výklad

Výklad můžeme chápat jako didaktickou metodu, kdy vyučující slovně sděluje informace a vysvětluje smysl a význam nového učiva.

Jako každá didaktická metoda, výklad má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří možnost sdělení většího množství informací pro celou třídu, jedná se o rychlou metodu seznámení se s novými informacemi. Obsah lze přizpůsobit vstupním znalostem třídy. 

Mezi nevýhody patří pasivita žáků, snížená pozornost žáků, pokud výklad trvá dlouhou dobu a nedostatek zpětné vazby od žáků.

Tyto nedostatky můžeme překonat. Pojďme se podívat na to, jak vykládat efektivně.

1.Dodržujte časový limit max. 15 minut: jednou z kritik výkladu je ztráta pozornosti žáků.  Kapacita pozornosti je u každého člověka jiná a není nekonečná. Když žákům říkáme “dávejte pozor”, říkáme tím, aby dávali pozor obvykle na to, co říkáme. To lze i u velmi motivovaných žáků jen po určitou dobu. Pozornost přirozeně klesá po cca 15 minutách monotónní činnosti. Pokud vykládáte látku déle jak 15 minut, pozornost žáků jistě ztratíte. 

Pokud plánujete mít výklad celou hodinu, rozdělte si výklady do jednotlivých částí (maximálně patnáctiminutových), mezi které vložíte aktivitu žáků (otázky, kvíz, write-pair-share nebo jinou skupinovou aktivitu, shrnutí tematického celku apod.)

2. Zjednodušujte: vyučující jsou profesionálové ve svém oboru, víte toho hodně. Vaši žáci jsou ale na začátku cesty. Vyložte jim novou látku nejjednodušší možnou formou, detaily doplňte později (nebo těm žákům, kteří už základy mají). Především začínající vyučující mají tendenci si připravit hodně materiálů a vykládat mnoho detailů. V jednoduchosti je ale krása.

3. Používejte příklady: zkušení vyučující používají při popisu teoretických znalostí konkrétní příklady, kdežto začínající vyučující toto nečiní z obavy před neodborností.

4. Zvolte vhodné tempo řeči: v běžné řeči řekneme 100-200 slov za minutu. Při výkladu se vyplatí toto tempo zpomalit, aby žáci měli možnost nad vysloveným přemýšlet. Především pokud vykládáte těžké a/nebo teoretické téma, zpomalte produkci svých slov.

5. Pracujte s tělem a hlasem: mozek má tendenci snižovat pozornost, pokud je něco monotónní. Může se stát, že i výklad je monotónní. Začínající vyučující jsou při výkladu obvykle méně výrazní. Pokud nejste přirozenými řečníky, máme pro vás dobrou zprávu. Démosthenés je autorem slavného citátu “Básníkem se člověk rodí, řečníkem stává.” Zkuste měnit výšku i sílu hlasu, naučte se dýchat do břicha, váš hlas bude znít pevněji. Starejte se o své hlasivky (hlasová hygiena je pro učitele stejně důležitá jako ta klasická hygiena). Při výkladu neseďte schovaní za stolem, pokud nepíšete na tabuli, můžete vyjít i mezi žáky.

Napsat komentář