Eduklub

Odměny a tresty

V pedagogické činnosti chápeme odměny obvykle jako dobré hodnocení (známky) nebo pochvaly. Tresty jsou opakem – špatné hodnocení, neposkytnutí pochvaly nebo

Typy nadaných žáků a žákyň

Pravděpodobně nejznámější typologie nadaných pochází od autorů G. T. Betts a M. Neihart (1988). Ti nadané dělí do šesti typů

Prostředí vhodné k učení

Aby se žáci mohli efektivně učit, potřebují k tomu jisté podmínky. Mezi tyto podmínky patří naplnění fyziologických potřeb, pocitu bezpečí a

Kdo je efektivní učitel/ka?

Ohledně učitelství je známý citát „Kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten učí“, který je připisován G. B. Shawovi. Je

Učitelské self-efficacy

Výzkumy ukazují, že největší dopad na žáky má víra, že vyučující mají vliv na vzdělávací výsledky svých žáků. Tuto víru

Wellbeing, neboli duševní pohoda

Strategie 2030+ pracuje s konceptem wellbeingu u žáků i učitelů a klade důraz na jeho podporu. Důvodem je to, že pokud