Eduklub

Promysli-diskutuj-sdílej

Promysli-diskutuj-sdílej

Tato metoda je vhodná především pro skupinu, která se mezi sebou poznává. Díky ní můžete nastavit atmosféra spolupráce a aktivity.

Postup je následující: Vyučující zadá diskuzní otázku, každý žák má za úkol nad ní po určitý čas přemýšlet. Poté odpověď na otázku diskutují se spolužákem/spolužačkou (ve dvojici, případně trojici). Sdělují své názory, dokládají je důkazy, ptají se.

Ve třetím kroku se vyučující ptá celé třídy na odpověď. Zjišťuje, co bylo nejasné a proč, vyjasňuje zmatky. Žáci si odpoveď už promysleli, diskutovali ji, takže je pravděpodobné, že se budou méně zdráhat odpovědět.

Zdroj: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/

Doporučovanou obdobou je Napiš-diskutuj-sdílej, ve které si žáci svoji odpověď nejenom promyslí, ale i zapíší. Přemýšlení nelze monitorovat učitelem, kdežto psaní ano. Vyučující může procházet, kouknout se na vypsané odpovědi, nasměrovat žáky do určité oblasti.

Výhodou je i to, že introvertní, úzkostliví a perfekcinističtí žáci si odpověď zapíší, poté bude jednodušší o ní hovořit se spolužáky.

Napsat komentář