Eduklub

Matematická a přírodovědná gramotnost

Pracovní listy

Jako jeden z nástrojů pro podporu badatelsky orientovaného učení lze použít pracovní listy. Pracovní listy mohou obsahovat různé úkoly, otázky

Čtěte více

Práce s literaturou

Práce s tištěnými zdroji ve výuce může být důležitým nástrojem k tomu, jak žáky učit kritickému myšlení, výzkumu a analýze

Čtěte více

Počítačové simulace ve výuce

Počítačové simulace jsou mocným pomocníkem ve výuce, který může pomoci žákům lépe porozumět konceptům, provádět experimenty a rozvíjet kritické myšlení.

Čtěte více

Sběr dat

Pokud mluvíme o zdrojích dat pro výuku, často pracujeme s představou využítí již existujících dat. Ale ve výuce můžeme jako

Čtěte více

Propustky

Propustky jsou malé papírky rozdávané na konci hodiny, na které žáci shrnou proběhlou hodinu. Tyto papírky rozdává vyučující, instruuje žáky

Čtěte více