Eduklub

ICT ve vzdělávání

Blýská se na lepší časy. Antonín Jančařík je ohledně digitální gramotnosti na českých školách optimistou

Nevyhnutelný a všudypřítomný technický pokrok zasahuje i do školních osnov a mění podobu výuky. V návaznosti na to se digitální gramotnost stává naprostou nezbytností. Jaká je budoucnost výuky na školách? Jak tomu napomáhá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a projekt Edubo? Nejen na tyto otázky odpovídal proděkan PedF UK pro vědu a výzkum, docent Antonín Jančařík.

Čtěte více

Čtěte více

Výuka AI přichází do škol. Pro budoucnost žáků nezbytnost, pro pedagogy výzva

Téma vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence se stalo stěžejním tématem i pro Evu Nečasovou z AI dětem. Zájem o AI uplatila již před několika lety při pořádání příměstského tábora a začala hledat způsoby, jak tento potenciál integrovat do vzdělávacích materiálů pro české pedagogy a žáky. Vzniklá iniciativa AI dětem se zaměřila na tvorbu vzdělávacích materiálů. Zcela klíčovým je současný potenciál AI a výuka praktických dovedností. Zdůrazňuje potřebu včasného a vhodného začlenění této problematiky do školních osnov, aby učitelé mohli lépe připravovat žáky pro moderní svět.

Čtěte více

Čtěte více

Radko Sáblík: Chceme-li mít chytrý a digitalizovaný stát, musíme mít chytré a digitalizované občany

S digitalizací nabývá neformální a informální vzdělávání stále větší důležitosti. Celoživotní vzdělávání se stává klíčovým pro adaptaci na rychlé technologické změny. Ředitel Smíchovské střední průmyslové škola a gymnázia, Ing. Radko Sáblík, zdůrazňuje důležitost rozvoje talentů každého jednotlivce. Podle něj má každý student nějaký talent, a je úkolem školy pomoci mu jej objevit a rozvinout.

Čtěte více

Čtěte více

Umělá inteligence je trend. Jak na něj podle Martina Pelikána reagují univerzity?

Jaká je pozice AI na univerzitách? Je na umělou inteligenci nahlíženo spíše pozitivně, nebo negativně? Jak pracovat s rostoucím počtem studentských prací vytvořených s pomocí umělé inteligence? Boj s větší kontrolou originality prací studentů svádí i vedoucí katedry informačního inženýrství, člen tří vědeckých rad a člen České zemědělské akademie, pan doktor Martin Pelikán z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Čtěte více

Čtěte více

Nebezpečí číhá na síti. O kyberbezpečnosti by se neměli učit jen žáci na školách

Koordinátor projektu Safer Internet Centrum Česká republika, Martin Kožíšek, se v rámci Akademie CZ.NIC věnuje školení veřejnosti, veřejné správy i škol v oblasti kyberbezpečnosti. Je úroveň znalostí a dovedností žáků i učitelů ohledně bezpečnosti na internetu dostatečná? Jaká jsou doporučení pro rodiče i učitele v rámci vzdělávání dětí o chování na internetu?

Čtěte více

Čtěte více

Pavel Beránek. Změna přístupu při využívání umělé inteligence na školách je nezbytná

Revize rámcových vzdělávacích programů, známá pod zkratkou RVP, je hlavním tématem, které české školství momentálně řeší. Snahou těchto změn je zmodernizovat učivo i jeho prezentaci žákům. Bude k tomu využita i umělá inteligence? Proč je revize tak důležitá a koho ovlivní? Jaké s sebou přinese nové klíčové kompetence? Nejen na to odpověděl Ing. Mgr. Pavel Beránek, který působí na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Čtěte více

Čtěte více

Mironet vyvinul software pro plánování výuky

Pro zefektivnění výuky vznikla aplikace EDUBO, společný projekt IT e-shopu Mironet a Univerzity Karlovy. Tato bezplatná aplikace pro učitele nabízí nejen řešení pro prezenční i distanční výuku, ale také reaguje na nové požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a reflektuje potřeby škol v nouzových situacích.

Čtěte více

Čtěte více