Eduklub

Informatické myšlení a Informatika

Výuka AI přichází do škol. Pro budoucnost žáků nezbytnost, pro pedagogy výzva

Téma vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence se stalo stěžejním tématem i pro Evu Nečasovou z AI dětem. Zájem o AI uplatila již před několika lety při pořádání příměstského tábora a začala hledat způsoby, jak tento potenciál integrovat do vzdělávacích materiálů pro české pedagogy a žáky. Vzniklá iniciativa AI dětem se zaměřila na tvorbu vzdělávacích materiálů. Zcela klíčovým je současný potenciál AI a výuka praktických dovedností. Zdůrazňuje potřebu včasného a vhodného začlenění této problematiky do školních osnov, aby učitelé mohli lépe připravovat žáky pro moderní svět.

Čtěte více

Čtěte více

Umělá inteligence je trend. Jak na něj podle Martina Pelikána reagují univerzity?

Jaká je pozice AI na univerzitách? Je na umělou inteligenci nahlíženo spíše pozitivně, nebo negativně? Jak pracovat s rostoucím počtem studentských prací vytvořených s pomocí umělé inteligence? Boj s větší kontrolou originality prací studentů svádí i vedoucí katedry informačního inženýrství, člen tří vědeckých rad a člen České zemědělské akademie, pan doktor Martin Pelikán z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Čtěte více

Čtěte více

Pavel Beránek. Změna přístupu při využívání umělé inteligence na školách je nezbytná

Revize rámcových vzdělávacích programů, známá pod zkratkou RVP, je hlavním tématem, které české školství momentálně řeší. Snahou těchto změn je zmodernizovat učivo i jeho prezentaci žákům. Bude k tomu využita i umělá inteligence? Proč je revize tak důležitá a koho ovlivní? Jaké s sebou přinese nové klíčové kompetence? Nejen na to odpověděl Ing. Mgr. Pavel Beránek, který působí na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Čtěte více

Čtěte více

Práce se zdroji

Správná práce se zdroji ve výuce je zásadní pro rozvoj kritického myšlení, analytických schopností a informační gramotnosti u žáků. Není

Čtěte více