Eduklub

Plánování výuky

Mironet vyvinul software pro plánování výuky

Pro zefektivnění výuky vznikla aplikace EDUBO, společný projekt IT e-shopu Mironet a Univerzity Karlovy. Tato bezplatná aplikace pro učitele nabízí nejen řešení pro prezenční i distanční výuku, ale také reaguje na nové požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a reflektuje potřeby škol v nouzových situacích.

Čtěte více

Čtěte více

Praktické příklady

Používání praktických ukázek – modelů, konkrétních objektů, či uvádění příkladů z praxe a běžného života ve výuce je důležité z

Čtěte více

Manipulativní činnosti

V rámci výuky je důležité nejen předávat informace žákům, ale také jim umožnit aktivně se zapojit a procvičovat probírané téma.

Čtěte více

Jak strukturovat učivo

Správná struktura hodiny, ale i větších výukových celků, je zcela zásadní pro efektivitu výukového procesu. Vhodná strukturace pomáhá žákům plně

Čtěte více

HAD

Had je jednou z aktivit, kterou je možné uzavřít a shrnou průběh vyučovací hodiny. V této aktivitě každý žák ve

Čtěte více