Eduklub

Plánování výuky

Počítačové simulace ve výuce

Počítačové simulace jsou mocným pomocníkem ve výuce, který může pomoci žákům lépe porozumět konceptům, provádět experimenty a rozvíjet kritické myšlení.

Čtěte více

On-line zdroje

Využití online zdrojů ve výuce může být mimořádně efektivní způsob, jak rozšířit a obohatit vzdělávací proces. Práce s on-line zdroji

Čtěte více

Sběr dat

Pokud mluvíme o zdrojích dat pro výuku, často pracujeme s představou využítí již existujících dat. Ale ve výuce můžeme jako

Čtěte více

Propustky

Propustky jsou malé papírky rozdávané na konci hodiny, na které žáci shrnou proběhlou hodinu. Tyto papírky rozdává vyučující, instruuje žáky

Čtěte více

Výklad

Výklad můžeme chápat jako didaktickou metodu, kdy vyučující slovně sděluje informace a vysvětluje smysl a význam nového učiva. Jako každá

Čtěte více

Modely

Modely chápame jako názorné učební pomůcky, které pomáhají konkretizovat abstraktní pojmy a teorie a usnadňují propojení s reálným světem. Pro

Čtěte více