Eduklub

Plánování výuky

Semafor

Veronika Laufková Semafor je technika spojovaná s formativním hodnocením nejčastěji – pedagogům umožňuje prostřednictvím žákova sebehodnocení signalizovat na tříbarevné škále míru

Čtěte více

Teploměr

Veronika Laufková Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím hodnocení na škále je hned po signalizaci nejjednodušším způsobem zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků

Čtěte více

Komplexní způsob hodnocení

Veronika Laufková, Karel Starý Školní hodnocení může nabývat mnoho podob: od známky na vysvědčení, průběžného známkování, známku za aktivitu v hodině

Čtěte více

Think – pair – share

Veronika Laufková Při evokaci a práci s prekoncepty žáků nebo při zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků můžeme kromě hromadných hlasovacích systémů

Čtěte více

Losovátka/špachtličky

Veronika Laufková Jednou ze základních technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků jsou tzv. „losovátka/špachltičky/dřívka“. Učitel položí otázku a následně vylosuje žáka,

Čtěte více

Barevné kelímky

Veronika Laufková Barevné kelímky jsou jednou z užitečných technik vrstevnického učení[1],resp. vrstevnické pomoci při učení (tutoring a mentoring), mezi kterou řadíme např.

Čtěte více

Mazací/bílé tabulky

Veronika Laufková Tzv. „mazací (stíratelnou) tabulku“ považuje Wiliam (2014) za vynález 21. století. Jedná se o pevnou tabulku velikosti A5 nebo

Čtěte více

Hra

Herní aktivity jsou dlouhodobě součástí učebnic (nejen) jazyků. Dovolují spojit příjemné s užitečným. Během herní aktivity žák často zapomíná na to,

Čtěte více

Poslech

Poslech spadá mezi tzv. receptivní řečové či komunikační aktivity. Je založen na vnímání audio či audiovizuálního dokumentu. Důležité je připomenout,

Čtěte více