Eduklub

Plánování výuky

Simulace

Reálné životní prostředí před nás staví stále více prvků tzv. virtuálních prostředí, virtuálních světů apod. Pojem virtuálního prostředí je spojován

Čtěte více

ON-LINE EXPERIMENT

On-line experiment neboli vzdálená laboratoř či „vzdálené měření“ většinou označuje aktivity pracovišť případně jiných míst prezentujících záznamy dat, která tímto

Čtěte více

EXPERIMENT

Důležitým metodologickým nástrojem poznávání nejen v přírodních vědách je experiment, sloužící k ověřování předpokládaných výsledků bádání, tedy k určování pravdivosti (verifikaci) formulovaných hypotéz.

Čtěte více

Učební úloha

Veronika Laufková, Karel Starý Testová úloha slouží primárně ke klasifikaci, ověřování znalostí žáků v závěrečných didaktických testech, tedy výsledků jejich učení.

Čtěte více

Stanovení cílů

Veronika Laufková, Karel Starý Co jsou výchovně-vzdělávací cíle a proč jsou důležité? Výchovně-vzdělávací cíle jsou slovní popisy toho, co se

Čtěte více

Vyučování dovednostem

„Netrapte se tím, že vás děti nikdy neposlouchají, ale tím, že vás stále pozorují.“  Robert Fulghum Ke školním dovednostem řadíme praktické

Čtěte více

Nedokončené věty

Veronika Laufková Nedokončené věty lze využít při rozvoji sebehodnocení žáků jako jednu z nejefektivnějších technik. Nejčastější využití mají nedokončené věty, kdy

Čtěte více