Eduklub

ICT ve vzdělávání

Projekt AI dětem

V rámci EDUKLUBu se vás snažíme seznamovat s novými trendy ve vzdělávání a využitím ICT ve výuce. Proto nemůžeme opominout

Čtěte více

Slovník kybermládeže

V únoru letošního roku byla dokončena první část projektu, jehož cílem je zmapovat slovník, který používají současní žáci základních a

Čtěte více

Minecraft ve škole

Obecně lze Minecraft považovat za počítačovou hru a zároveň ho můžeme vidět jako otevřený virtuální svět, který v letošním roce

Čtěte více