Radko Sáblík: Chceme-li mít chytrý a digitalizovaný stát, musíme mít chytré a digitalizované občany

S digitalizací nabývá neformální a informální vzdělávání stále větší důležitosti. Celoživotní vzdělávání se stává klíčovým pro adaptaci na rychlé technologické změny. Ředitel Smíchovské střední průmyslové škola a gymnázia, Ing. Radko Sáblík, zdůrazňuje důležitost rozvoje talentů každého jednotlivce. Podle něj má každý student nějaký talent, a je úkolem školy pomoci mu jej objevit a rozvinout.

Současná doba a svět je tak proměnlivý a neustále se vyvíjející kupředu, že se musíme připravit na skutečnost, že nás čeká celoživotní vzdělávání se. Neustále se budeme muset snažit držet krok s technologiemi dané doby a přizpůsobit se tempu změn. Netýká se to však jen mladých a lidí v produktivním věku, ale zasáhne to i ty, kteří se blíží k seniornímu věku. To je naprosto zásadní pro chytrý a digitalizovaný stát – mít chytré a technologicky zdatné občany.

Formální vzdělávání ztrácí primární postavení 

Již nyní je celoživotní vzdělávání velmi důležité a jeho význam bude v budoucnosti ještě stoupat v reakci na rozšiřování využívání technologií. Není tedy překvapením, že v současné době pomalu ztrácí formální vzdělávání na všech svých stupních na významu. Do popředí se začíná výrazně dostávat vzdělávání neformální a informální. Již nyní v oblasti vzdělávající „ajťáky” převažují právě tyto dva typy vzdělávání  nad formálním.

Ředitel Sáblík chválí zaměření výuky s obory „jako jsou informační technologie, nebo dokonce speciální obor kybernetická bezpečnost. Tam to jde tak rychle dopředu, že ti studenti získávají více neformálním a také informálním vzděláváním.” Celá řada studentů se rozvíjí v některých oblastech samo díky využívání celé řady dostupných zdrojů, včetně zahraničních a univerzitních skript. 

Progresivní škola

Na Smíchovské škole se snažím vést své svěřence k samostatnosti, k práci s prioritami a k práci s časem, čímž jim pokládají důležité základy pro celoživotní vzdělávání.

Studenti navštěvují školu čtyři dny v týdnu v rámci prezenční výuky a jeden den mají určen k samostudiu. Během toho se učí především aplikovat získané znalosti a dovednosti na další (samo)studium, tím přebírají zodpovědnost za vzdělávání. Devět z deseti studentů tuto možnost a formu výuky přijímá a kvituje.

Dokládají to i jejich studijní výsledky. Ve školním roce 2022/2023 složili úspěšně všichni studenti maturitu, 33 % z nich s vyznamenáním. V pololetí školního roku 2023/2024 mělo vyznamenání 164 studentů.

Celý tento nápad vznikl v covidu, „když jsem se pak pídil po tom, kolik se toho studenti naučili. Zjistil jsem, že minimálně třetina se naučila v některých oblastech více, protože odpadlo některé zbytečné vytěžování studentů nepodstatnými informacemi,” sdílí svou zkušenost ředitel Sáblík. Díky tomu měli větší prostor individuálně rozvíjet a posilovat své silné stránky, což obecně školství neumí. V převažující většině škol se setkáme s tím, že učí všechny žáky a studenty „na průměr”. Tím pádem „i ten jedničkář je sice výborný, ale umí všechno jenom průměrně.” 

Výběr zaměření studia již na gymnáziu

Střední průmyslová škola a gymnázium souzní v názoru, aby si studenti mohli vybrat, která škola je pro něj přirozenější a bližší – zda se student vydá cestou gymnázia, nebo si vybere ryze technický směr.

Výjimkou není ani zájem studentů o přechod z jiného gymnázia právě na ten Smíchovský, protože během prvních let studií se začne zajímat o obor IT. Po přechodu pokračují v gymnaziálním směru, ale po druhém ročníku mají možnost vybrat si maturitní předměty z oblasti IT. Funguje to i opačně – pokud „ajťák” zjistí, že oblast IT není jen o hraní her, má možnost studovat čistě gymnazijní předměty. 

Dokonce v některých seminářích nebo doplňkových předmětech k těm maturitním, se mohou potkat všechny tři směry najednou. „Takže v jedné třídě v jednu chvíli sedí hacker s ajťákem a gymplákem. A v tu chvíli vytváří zajímavou komunitu, která se navzájem inspiruje,” popisuje ředitel. Díky jinakosti studentů každého oboru je to může všechny navzájem velmi obohatit.

Polovina učitelů je ve věku do 26 let

Postoj učitelů ke stylu výuky na této škole byl zprvu odtažitý a nedůvěřivý. Nyní je jejich postoj značně pozitivnější. Důvodem pro změnu bylo pravděpodobně i zjištění ředitele, „že nemám učitele na ty nové předměty. A aby se to učil někdo v mém věku, to už asi nedopadne dobře,” zdůvodňuje Sáblík a pokračuje: „Takže jsem zjistil, že si ty učitele musím vychovat. V současné době mám 80 učitelů, z toho celá polovina, tedy 40, je ve věku 19 až 26 let, jsou to v drtivé většině naši absolventi.”

Věkové složení učitelského sboru ovlivňuje nejen kulturu a klima školy, ale i zbytek vyučujících. Odhadem 10 % z nich se změnám stále brání, ale zbytek kantorů už spolupracuje kvalitně. Tím pádem je možné tento způsob výuky praktikovat.

Pro celou polovinu učitelského sboru bylo těžké přijmout novou, kombinovanou, formu výuky, která pro ně přináší více práce. Je velmi náročné kvalitně připravit vzdělávací materiály určené studentům k samostudiu. Studenti tuto práci učitelů oceňují a kombinovanou výuku hodnotí v 93 % pozitivně. 

 

Vše je o komunikaci studentů s učiteli

Aktivitu a iniciativu studentů na škole odměňují v rámci programu podpory talentovaných aktivních studentů. Pokud student pracuje nebo podniká v oboru studia, vrcholově sportuje, angažuje se v dobrovolnických aktivitách nebo se zapojuje do školních projektů, může od ředitele školy obdržet statut aktivního studenta. 

Ten mu přináší řadu výhod. Například omluvené absence, pokud se věnuje dané aktivitě. Díky tomu si sám vytváří docházku a 75 % se na něj nevztahuje ta povinná. Má však i povinnost: aktivně a průběžně komunikovat s učitelem. Pokud tak činí, učitel je povinen mu vyjít vstříc. 

Celý tento program funguje již sedm let pouze na bázi komunikace mezi učitelem a studentem, žádné záznamy a papírování, pouze důvěra. Ředitel doplňuje tento motivující program: „Z celkového počtu 665 studentů bylo do tohoto programu v roce 2022 zařazeno 114 z nich. Takže to není o jednom, dvou, pár jedincích.” Zájem o program stále stoupá, k 28. lednu 2024 se zapojilo dokonce 156 studentů.

Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, klade důraz na potřebu chytrých a digitalizovaných občanů pro rozvoj moderní společnosti. Škola s 666 studenty se zaměřuje na podporu individuálních talentů a na jejich motivaci. Inovativní výukové metody, výběr zaměření studia již na gymnáziu a aktivní komunikace studentů s učiteli jsou klíčovými prvky, které přispívají k formování moderního vzdělávacího prostředí.

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru