Eduklub

Práce s literaturou

Práce s literaturou

Práce s tištěnými zdroji ve výuce může být důležitým nástrojem k tomu, jak žáky učit kritickému myšlení, výzkumu a analýze informací. Mezi základní zdroje, které je možné využít patří:

  1. Slovníky: Slovníky jsou pro žáky neocenitelným zdrojem. Učitelé mohou žáky povzbuzovat, aby aktivně používali slovníky k porozumění slov, která jim nejsou známá. To pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet dovednosti v porozumění textu.
  2. Tabulky a grafy: Výzkumné články, učebnice a materiály často obsahují tabulky a grafy, které vizualizují data a trendy. Žáci by měli být povzbuzováni k tomu, aby tyto tabulky a grafy interpretovávali a analyzovali.
  3. Mapové podklady: Důležitým zdrojem dat jsou i mapové podklady, které mohu být využívány v nejrůznějších příležitostech.

Tištěné zdroje hrají také velkou roli při využití moderních metod výuky jako je převrácená třída, kdy si žáci nejprve téma nastudují a následně ho na hodině prezentují a diskutují o něm.

Napsat komentář