Eduklub

Praktické příklady

Používání praktických ukázek – modelů, konkrétních objektů, či uvádění příkladů z praxe a běžného života ve výuce je důležité z

Manipulativní činnosti

V rámci výuky je důležité nejen předávat informace žákům, ale také jim umožnit aktivně se zapojit a procvičovat probírané téma.

Jak strukturovat učivo

Správná struktura hodiny, ale i větších výukových celků, je zcela zásadní pro efektivitu výukového procesu. Vhodná strukturace pomáhá žákům plně

Procvičování s využitím ICT

Vytváření testů a cvičení ve výuce pomocí software je efektivním způsobem, jak studenty zapojit a zlepšit jejich dovednosti. Existuje mnoho

Pracovní listy

Jako jeden z nástrojů pro podporu badatelsky orientovaného učení lze použít pracovní listy. Pracovní listy mohou obsahovat různé úkoly, otázky

Práce s literaturou

Práce s tištěnými zdroji ve výuce může být důležitým nástrojem k tomu, jak žáky učit kritickému myšlení, výzkumu a analýze

Počítačové simulace ve výuce

Počítačové simulace jsou mocným pomocníkem ve výuce, který může pomoci žákům lépe porozumět konceptům, provádět experimenty a rozvíjet kritické myšlení.

On-line zdroje

Využití online zdrojů ve výuce může být mimořádně efektivní způsob, jak rozšířit a obohatit vzdělávací proces. Práce s on-line zdroji

Sběr dat

Pokud mluvíme o zdrojích dat pro výuku, často pracujeme s představou využítí již existujících dat. Ale ve výuce můžeme jako