Sběr dat

Pokud mluvíme o zdrojích dat pro výuku, často pracujeme s představou využítí již existujících dat. Ale ve výuce můžeme jako zdroj dat použí i infomace, které žáci sami shromáždili. Sběr dat dokonce může být mimořádně cenným zdrojem informací pro výuku, protože umožňuje žákům získat konkrétní, relevantní a aktuální informace, které mohou použít k posílení vzdělávacího procesu. Zde je několik důvodů, proč může být využití sběru dat být prospěšných pro vzdělávací proces:

Praktická zkušenost: Sběr dat umožňuje žákům prakticky zažít proces sbírání, organizace a analýzy informací. Tato praktická zkušenost je často nejefektivnější formou učení, protože žáci si pamatují informace, které získali svými vlastními úsilími.

Podpora kritického myšlení: Sběr dat může povzbudit žáky k otázkám a analýze informací. Mohou se ptát, jak byla data získána, zda jsou spolehlivá, a jakým způsobem by mohla být interpretována.

Místně zakotvené učení: Sběr dat může cílit přímo na místo ve kterém žáci žijí.

Rozvoj komunikačních dovedností: Zpracování a prezentace dat může pomoci žákům rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace, protože se budou muset srozumitelně vyjádřit a prezentovat své zjištění ostatním.

Celkově lze sběr dat vnímat jako nástroj, který zvyšuje zapojení žáků do výuky a umožňuje jim získávat informace, které mají reálný význam. Kombinace sběru dat s tradičními učebními metodami může výrazně obohatit výuku a podnítit zvídavost a kreativitu žáků.

Nejdůležitějším pravidlem je vybrat téma, které osloví vaše žáky. To je klíčem k udržení jejich zájmu a motivace. Například můžete zvolit téma týkající se jejich každodenního života, jako je oblíbený sport, jídlo nebo hudba. Pro sběr dat je možné použít jak on-line dotazníky, tak různá měření či konkrétní měření, např. sportovních výkonů, sledování počasí či měření dopravní situace v ulicích blízkých škole.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru