Eduklub

Čtení

Čtení

Čtení či porozumění psanému textu je receptivní řečová či komunikační aktivita založená na tištěných/textových dokumentech. Aktuálně se ale čtení chápe šířeji než jen „setkávání se s písmeny“. Cílem je „porozumět“ dokumentu, který obsahuje vizuální informaci. Mimo textu v užším významu (slova, věty, odstavce…) může jít i o obrázky, grafické uspořádání, barevnost apod.

Pro každou úroveň jazyka existují „typické“ texty. Jejich komplexita se zvyšuje spolu s úrovní jazyka, obecně ale platí, že stejný dokument může být použit i pro více úrovní. Vždy totiž záleží na úkolech (otázkách), které s konkrétním textem spojíme.

Výhoda čtení spočívá v tom, že je založena na statických dokumentech. Čtenář se tedy může (a někdy i musí) v dokumentu vracet, číst „nelineárně“, zkoumat ho, přeskakovat, hledat pouze klíčové informace a prvky, např. obrázky.

Aktivity spojené se čtením jsou nejčastěji označené grafickým znázorněním textu (stránka, písmena…). 

Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině zde: Čteme, píšeme, mluvíme a posloucháme… aneb komunikujeme v cizích jazycích – Eduklub

Napsat komentář