Eduklub

Poslech

Poslech

Poslech spadá mezi tzv. receptivní řečové či komunikační aktivity. Je založen na vnímání audio či audiovizuálního dokumentu. Důležité je připomenout, že nejde jen o porozumění „slovům“. Poslechové dokumenty obsahují i další informace nutné k úspěšnému zvládnutí aktivit.

Podkladem pro rozvoj dovednosti poslechu by měly být, stejně jako u dalších komunikačních aktivit, tzv. autentické dokumenty, tj. nahrávky a videa, které nebyly původně určeny pro výuku.

Vzhledem k velmi snadné dostupnosti audiovizuálního obsahu v jakémkoli jazyce je při správné motivaci žáků jednodušší zajistit to, aby se s cílovým jazykem setkávali i mimo hodiny jazyka ve škole.

Přesto nejde o aktivitu jednoduchou, zejména kvůli tomu, že se v audiovizuálních dokumentech nelze tak jednoduše vracet a potvrzovat si informace jako v dokumentech tištěných.

Nakladatelství aktuálně stále méně často přikládají audio nosiče přímo do učebnic, častěji si je lze stáhnout z webu nakladatelství (což učitelům dovoluje vytvořit si svou vlastní sbírku audionahrávek pro výuku).

U poslechových aktivit se nejčastěji setkáme se symbolem ucha, sluchátek nebo (ve starších učebnicích) s CD či notou. Důležité je i uvedení čísla nahrávky. V interaktivních učebnicích stačí na symbol kliknout, což je jejich velká výhoda.

Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině zde: Čteme, píšeme, mluvíme a posloucháme… aneb komunikujeme v cizích jazycích – Eduklub

Napsat komentář