Eduklub

Psaní

Psaní

Psaní je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci psaných (tištěných, elektronických) dokumentů. Většinou obsahuje psaný text, ale může jít i o dokumenty s převahou vizuálních informací (např. plakát, leporelo apod.).

Stejně jako při mluvení jde u dovednosti „psát“ nejen o obsah (jazyková správnost, pravopis apod.), ale i o formální náležitosti. Vzhledem k často velmi striktně kodifikovaným formám psaných dokumentů (oficiální dopis, žádost, životopis…) tak doporučujeme při psaní využívat modelových psaných dokumentů. To mimo jiné znamená, že před samotným psaním je vhodné seznámit žáky a studenty s psanými dokumenty a rozvíjet tak jejich schopnost „čtení“.

Pro rychlé nalezení aktivit, které primárně rozvíjejí dovednost psaní, hledejte v učebnicích symbol tužky nebo pera.

Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině zde: Čteme, píšeme, mluvíme a posloucháme… aneb komunikujeme v cizích jazycích – Eduklub

Napsat komentář