Eduklub

(Digi)Hlasování ve škole

Hlasování ve škole může probíhat různým způsoby, nejtypičteji pak žákovým přihlášením, samozřejmě pak bez využití digitálních technologií. Nicméně učitel pak

Tvorba modelu pro 3D tisk

3D tisk by se asi nejlépe dal specifikovat, jako vytváření 3D modelů z 3D návrhů a i tak by to

Programování ve Scratch jako zábava

Na úvod je celkem je celkem nutné asi zmínit, že někteří učitelé vlastně už nemohou slovo “Scratch” ani slyšet, protože

Micro:bit a jeho možnosti ve výuce

O Micro:bitu jako tzv. “mikropočítači/mikročipu” jste se v souvislosti s jeho LED a grafikou mohli dočíst již v předchozím článku.