Eduklub

iRobot Root ve výtvarné výchově (iReprodukce Kupky)

iRobot Root ve výtvarné výchově (iReprodukce Kupky)

Na článek o iRobot Root jste již na mohli narazit i zde. A jednalo se spíše o představení samotného robota a jeho možností vzhledem k jeho fungování a předmětu Matematika. V tomto příspěvku se ale zaměříme na jeho možnosti vzhledem k výtvarné výchově.

Určitě si v době, kdy si můžeme povídat s AI v realném čase, dovedete představit, že existují roboti a stroje, které dokáží psát a kreslit. Na takový příklad se můžete podívat například zde. Možná se dočkáme i doby, kdy roboti budou zcela samozřejmě kreslit své vlastní obrazy (dle své “mysli”). Prozatím však spíše kreslí na přání, nebo dle konkrétní předlohy. Ve škole se také setkáváme s momenty, kdy žáci kreslí dle předlohy, nebo se snaží napodobit konkrétní díla velkých mistrů.

Zajímavou možností pro propojení robota a výtvarné výchovy by se mohla zdát třeba abstrakce, kombinace čar, křivek, kruhů a dalších geometrických tvarů, které dohromady dávají zajímavé umělecké dílo. V rámci projektu FERTILE se takové zajímavé projekty, které kombinují umění a robotiku snaží učitelé navrhnout. Příkladem takového projektu je iReprodukce Kupky. “i” nesymbolizuje technologie Apple, ale právě iRobota Root, který by bylo schopen takový obraz Kupky dle algoritmu nakreslit klidně i na tabuli.

V tomto projektu však učitel na základní škole zůstal pouze u menšího formátu (A3). Učitel postupoval podle metodologie projektu FERTILE a sestavil projekt s názvem iReprodukce Kupky (Kupka´s reproduction). Žáci nejdříve zavítali do muzea moderního umění v Praze, kde se právě zaměřovali na abstraktní obrazy.

Hlavně pak zaměřovali na období abstrakce u Františka Kupky. Následně si prostudovali díla, která jsou spjata s tímto obdobím vyhledávali a zjišťovali jejich hodnotu i základní grafické prvky (z různých galerií a sbírek, např. 1, 2, 3). Následně pak měli vybrané dílo replikovat a doplnit o vlastní prvky a v posledním části žáci měli žáci vytvořit takový algoritmus pro robota, aby vytvořil abstraktní obraz dle své představivosti, za který by se ani F. Kupka nemusel stydět. Žáci využívali prostředí iCode a naučili se mezi sebou si i jednotlivá díla posílat (resp. jejich algoritmy, které následně nahráli do robota). Vzhledem k tomu, že měli pouze pár iRobot Root na ukázku, žáci většinově pracovali se samotným simulátorem a nikterak jim to v práci nebránilo.

Pro žáky to byla relativně složitá úloha, protože nejdříve museli samotné dílo rozměřit a následně odzkoušet několikrát v simulátoru vytvořený algoritmus, až si byli jistí, že jejich algoritmus se správný a kreslí takový abstraktní obraz. V případě, že si vybrali přímo reprodukci od Kupky museli se zabývat i samotnými rozměry obrázku, jak je vidět na konečném výsledku níže (můžete ho porovnat s odkazem ze sbírek: 3).

Napsat komentář