Eduklub

Robot může i psát na tabuli

Robot může i psát na tabuli

V jednom z předchozích článků jsme vás již informovali o návštěvě na Základní škole T. G. Masaryka v Milovicící, která v rámci sdílení dobré praxe připravila pro členy pracovní skupiny pro matematickou gramotnost MAS Polabí odpoledne spojené s představením digitálních nástrojů, které ve výuce využívají. Jedním z nich je iRobot Root Coding Robot.

Root se umí pohybovat a kreslit nejen na rovné ploše, ale také na svislé magnetické tabuli. Samozřejmě umí po sobě tabuli smazat. 🤓 Kromě kreslení umí také vydávat zvuky, může tedy zahrát melodii, kterou si žáci sami naprogramují. Dokáže také rozeznávat barvy, proto lze použít např. v rámci aplikace barevná kytara, kdy je melodie zaznamenána pomocí barev na tabuli.

Software, který je k robotům dodáván, má tři úrovně programování, od vizuální, která je určena nejmladším dětem od čtyř let, přes blokově orientované programování v prostředí, které žáci znají z aplikace Scratch až po programování v jazycích Python a JavaScript.

Představení jednotlivých přístupů k programování naleznete například zde:
Vizuální programování
Blokově orientované programování
Textové programování

Roboti Root jsou dodáváni jednotlivě, nebo ve výhodných sadách pro celou třídu. Pro skupinovou práci je doporučována sada dvanácti robotů s příslušenstvím.


Napsat komentář