Propojení Informatiky a Hudební výchovy

Uvědomili jste si někdy, že ve velké řadě písniček se hlavní motiv opakuje a opakuje? A co teprve opakující se refrén. Tak by se možná dalo říci, že některé písničky, či etudy by byly zajímavé pro procvičování cyklů nebo funkcí při rozvíjení informatického myšlení.

Na jedné základní škole v Praze se právě Informatiku a Hudební výchovu snažili propojit s využitým práce s robotickou programovatelnou hračkou Ozobot EVO a programovacího prostředí Ozoblockly.

A jak probíhala samotná výuka? Velice jednoduše by se dala shrnout v několika bodech, ale na druhou stranu byla vytvořena prostřednictvím metodiky FERTILE, která se zaměřuje na propojení Informatického myšlení a jejich konceptů a konkrétních metodických kroků za sebou, prostřednictví kterých se identifikují konkrétní kroky (tj. porozumění výzvě, generování myšlenek, formulace řešení, vytvoření řešení, hodnocení řešení). Dala by se rozdělit do 4 základních částí, kde žáci pracují ve trojicích:

  • seznámení s lidovými písničkami, jejich vlastnostmi a důležitostí pro současnost i minulost (práce s GPT)
    • První část se orientuje na zjišťování důležitosti lidových písniček prostřednictvím GPT Chat a tím zapojením umělé inteligence. Jak by taková otázka a odpověď mohla vypadat.
  • seznámení se zvukem v robotické programovatelné hračce a vytváření algoritmů, import algoritmů do robotické hračky (heuristicky)
  • výběr lidové písničky a její převedení do robotické programovatelné hračky Ozobot EVO a uvědomění si jednotlivých opakujících se částí
  • postupné předvedení jednotlivých vybraných písniček a jejich rozpoznávání dalšími skupinami a hodnocení vlastní práce

Pro žáky byla tato aktivita velice motivující. S ozoboty přišli žáci do styku na prvním stupni základní školy, ale nikdy s ohledem na práci s tóny a hudební výchovou. Velice nepřirozené pro ně bylo, že samotný robot stojí, nepohybuje se a zároveň se s ním pracuje. Z jejich reflexe vyplynulo, že by byla ještě lepší propojení robota právě s pohybem.

Na druhou stranu propojení Informatika a Hudebníka může vypadat velice nestandardně, ale tandemová výuka se na této škole v mnoha ohledech osvědčila hlavně pak v přírodních vědách. Nevýhodu pak oba vyučující vidí relativně vysokou náročnost na čas, se kterým je nutné investovat do přípravy a i samotné realizace (3 výukové hodiny). Na druhou stranu zde oba vidí velký potenciál pro další spolupráci například v rámci projektových dnů.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru