Eduklub

(Digi)Hlasování ve škole

(Digi)Hlasování ve škole

Hlasování ve škole může probíhat různým způsoby, nejtypičteji pak žákovým přihlášením, samozřejmě pak bez využití digitálních technologií. Nicméně učitel pak nemusí pojmout všechny odpovědi a zároveň k nim dát okamžitou a hromadnou zpětnou vazbu, aby všichni žáci dostali relevantní odpověď. Zpětná vazba je základní nutností každého edukačního procesu, aby žák věděl, jak se ve svých vědomostech a dovednostech posouvá. Jednou z možností, jak realizovat zpětnou vazbu, je prostřednictvím různých typů hlasovacích zařízení a to jak hardwarových, tak softwarových.

Mezi hardwarová hlasový zařízení se může řadit např. TurningPoint, který je možné využít modulem v PowerPointu. Další zařízení pro hlasování vznikala při využívání interaktivních zařízení, např. SMART Response, ActiVote nebo ActivExpression. Všechna tato zařízení byla navržena tak, aby byla jednoduchá a přesná. Využívají rychlého přenosu dat, pomocí bluetooth, IRDA nebo Wi-Fi. Jediné, na co si musí učitel dát pozor je, aby si žáci mezi sebou zařízení neměnili.

Nicméně se časem ukazuje, že hardwarová hlasovací zařízení vytlačují softwarová hlasovací zařízení. Žák tak dost často může využívat své vlastní zařízení, nebo zařízení zapůjčené školou. Jedná se tedy nyní spíše o portály, či online aplikace. Tato aplikace jsou více otevřené a v současnosti není nutně pro žáky se ani přihlašovat, ale využijí konkrétního čísla, PINu nebo kombinace čísel a písmen, či jiného kódu pro přihlášení k aktivitě učitele. Mezi takové nástroje patří Kahoot, Mentimeter, Sokrative, Quizizz, Quizlet a mnoho dalších. Některé zmíněné nástroje naleznete v dalších článcích.

Hlavním nástrojem/položkami jsou tak většinou multiple choice otázky, tj. výběr z několika možností. Tyto otázky jsou vhodné pro zjišťování vědomostí žáků a jsou často tvořeny tak, že umožňují jednu i více správných odpovědí. Otázky True/False jsou pak vhodné pro zjišťování názorů jednotlivce, či skupiny, stejně jako Word clouds. Nejvíce se pak učitel dozví z otevřených krátkých nebo dlouhých odpovědí. Ať už zvolí učitel jednu z možností, či kombinuje různé typy položek, vždy by se měl držet stanoveného cíle a v hodině díky hlasování může motivovat žáky, reflektovat jejich vědomostí, zjišťovat jejich myšlenky a názory, či ověřovat jejich vědomostí, tedy testovat. Pro samotné testování a některé konkrétní činnosti je pro učitele vhodné využívat i kancelářských balíků, resp. jejich aplikaci typu Forms.

Napsat komentář