Eduklub

Zapojte se do informatických soutěží

V České republice se za poslední dobu velice zlepšila možnost účasti žáků na různých soutěžích, které se týkají oboru Informatika.

Gather Town nejen v online výuce

Pro vyzkoušení klikněte na gather.town. Gather.town je relativně nový online virtuální svět (2020), jehož hlavním smyslem je realizace videokonferenčních hovorů.

Minecraft ve škole

Obecně lze Minecraft považovat za počítačovou hru a zároveň ho můžeme vidět jako otevřený virtuální svět, který v letošním roce

Animace s Micro:bitem

Micro:bit se dá charakterizovat jako jako mikročip, který je vlastně open-source platforma. Micro:bit byl vytvořen v Anglii (Velké Británii) za

Jak pomáhají vývojové diagramy?

V obecném hledisku se vývojový diagram dá popsat jako konkrétní typ organizéru informací, ke grafickému znázorňování kroků postupu, resp. pro

Informační systémy v Nové Informatice

Informační systémy tvoří jedno ze čtyř témat (dále Digitální technologie, Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování) tzv. Nové Informatiky