Eduklub

Zapojte se do informatických soutěží

Zapojte se do informatických soutěží

V České republice se za poslední dobu velice zlepšila možnost účasti žáků na různých soutěžích, které se týkají oboru Informatika. Sice se stále nejedná o klasický model, kdy by žáci postupovali organizovaně nejdříve ze školního, pak krajského a nakonec národního kola, ale i přesto se pro školu velmi zajímavé se těchto aktivit účastnit. Vzhledem k tomu, že je obor Informatika tak široký, žáci se mohou orientovat i na konkrétní témata, např. programování, hardware, robotika, či kybernetická bezpečnost.

V odstavcích níže jsou vybraní jednotliví zástupci takových soutěží, nejedná se o celkový přehled soutěží a bude jistě velmi účelné, když budete sdílet i další své zkušenosti s dalšími soutěžemi, nebo níže zmíněnými soutěžemi.

Bobřík Informatiky

Tato soutěž by se dala chápat jako celorepubliková a pokrývající (téměř) všechny kategorie žáků na primárními a sekundárním vzdělávání. Její velká výhoda je vlastní online realizace v přesně určených časech. A jak to se soutěžemi takového typu bývá, tak i tato změnila svou orientaci v posledních letech více směrem k informatickému myšlení. Výhodou je, že si žáci mohou vyzkoušet různé úlohy a úkoly z předchozích let. V roce 2022 soutěž probíhala v průběhu listopadu dle rozpisu jednotlivých kategorií.

Kybernetická soutěž

Tato soutěž, již dle svého názvu, se soustředí na kybernetickou bezpečnost a informační a komunikační systémy. Ve své podstatě se do soutěže mohou zapojit žáci od 9. let, až po studenty cca. 24 let. Tato soutěž probíhá ve třech kolech, kdy první dvě kola probíhají elektronicky a třetí tzv. finálové pak prezenčně. Pokud o tuto soutěž budete mít s žáky zájem, nezapomeňte se na stránky podívat na začátku školního roku.

Robosoutěž

Tato soutěž je velmi dobře popsaná na vlastních webových stránkách a pro pochopení a vlastní zapojení je velmi hodné podrobné prostudování. Do soutěže se mohou zapojit týmy jak ze základních, tak středních škol a vždy je k dispozici přesné zadání, kdy se týmy musí pokusit sestavit robota dle zadání. V loňském první kola soutěže probíhala na konci listopadu pro střední školy a pro základní školy je vypsané první kolo na konci dubna.

IT Slot

Tato soutěž se primárně zaměřuje na žáky osmých a devátých tříd. Výhodné je, že soutěž probíhá opět online, ale nevýhodou je, že v minulosti soutěž opět proběhla v listopadu, tudíž škola velmi musí volit mezi jednotlivými soutěžemi, do kterých se zapojí. Soutěž probíhá ve dvou kolech, kdy do druhého postupuje pouze 50 žáků, kteří se ve finále utkají o hlavní ceny. Soutěž je zaměřená spíše o technicky a technologicky zaměřené zadání, ale také se jedná o logické úlohy a úlohy informaticky zaměřené.

Office Arena

Office Arena je zaměřena na dovednosti s kancelářskými aplikacemi, konkrétně pak Microsoft Office. Nicméně jde o reální použití kancelářských aplikací v konkrétním projektu – v letošním roce 2023 se zaměřuje na návrh naučné stezky (v druhém a vyšším kole), ve školním kole pak čeká na žáky test. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, a to nižší a vyšší sekundární vzdělávání. Registrace probíhá na konci kalendářního roku a konec druhého kola je většinou na jaře (v roce 2023 se jedná o 31. 3. 2023).

Minecraft Cup

Když se pod společnost Microsoft dostal i Minecraft, byla vyvinuta část přímo pro vzdělávání (např,. možnosti programování, chemie) a vzhledem k tomu vznikla také soutěž s názvem Minecraft cup. Tato soutěž probíhá většinou v druhém pololetí a nejdříve je zveřejněné téma, které žáci zpracovávají (např. v minulosti téma souviselo s vesmírem). V první fázi žáci odevzdávají svůj vytvořený svět dle tématu a v následujícím kole pak řeší různé aktivity spojené se světem Minecraftu.

Napsat komentář