Eduklub

Animace s Micro:bitem

Animace s Micro:bitem

Micro:bit se dá charakterizovat jako

jako mikročip, který je vlastně open-source platforma. Micro:bit byl vytvořen v Anglii (Velké Británii) za podpory BBC pro rozvíjení informatického myšlení, resp. výuku Informatiku. Přímo na mikročipu je možné využít matici LED diod, programovatelná tlačítka A, B, pin, či gyroskop. Dále je možné připojit prakticky cokoliv, co najdete v zakoupených sadách, tj. senzory a čidla, či využití se samotným arduinem.
Každopádně však pro začátky je možné využít i simulátor na https://makecode.microbit.org/, kde se pak pro začátek právě velmi jednoduše dá pracovat práce s animacemi. A právě to si nyní v rychlosti ukážeme.

simulace Micro:bitu

Pro vytvoření animace se využívá blokového programování (hodně podobné Scratch) – MakeCode, konkrétně tyto bloky:

blok pro animace LED diod

Nyní stačí tyto bloky seskládat za sebe a vytvořit konkrétní animaci. Možná ještě bude potřeba nějaké zpomalení:

a určitý počet opakování (zřejmě nejlepší je nekonečné opakování):

nekonečné opakování

Takže dohromady pak z bloků je možné poskládat jednoduchou animaci, např. takto: https://makecode.microbit.org/_VeXF6J3pX9Lf (a stačí nám k tomu jen šest bloků).

animace

A nyní ještě pár jednoduchých příkladů:

V případě, že byste se chtěli více ponořit do práce s Microbitem, naleznete hodně podkladů, včetně učebnice:

Napsat komentář