Eduklub

Jak si zvýšit znalosti a dovednosti (a nejen sobě) v oblasti kybernetické bezpečnosti

Jak si zvýšit znalosti a dovednosti (a nejen sobě) v oblasti kybernetické bezpečnosti

Tak jak roste nutnost realizace stále více a více činností, které jsem závislé na digitálních technologií, cloudových technologií a obecně se stále častěji řeší digitalizace různých státních i nestátních segmentů, zvyšuje se nejen potřeba s hardwarem, softwarem i službami pracovat, ale také se více zajímat o bezpečnost v kyberprostoru. Nutno podotknout, že je velmi alibistické si myslet, že stačí, pokud máme v mobilním telefonu antivirovou ochranu nebo v počítači aktivní firewall. V kyberprostoru, resp. Internetu, je mnohem více nástrah a rizik, z nichž v současnosti mnohé z nich jsou sice vymyšleny lidmi, ale často realizovány programem nebo umělou inteligencí (např. napadení emailové schránky, ze které se následně rozposílávají další a další emaily). Někdy jsou příčinou samotných problémů i konkrétní lidé, které samotný napadený zná (např. v případě kyberšikany, trollingu). Jistě nemůžeme znát všechny způsoby útoky a napadení konkrétním člověkem, či “programem”, ale se alespoň minimálně v této oblasti orientovat a neustále si v této oblasti zvyšovat digitální gramotnost. Snad i proto, že se v nedávné době stala součástí RVP ZV klíčová kompetence digitální, jejíž součástí je i dílčí kompetence bezpečnost.

V rámci článku budou představeny některé možnosti, jak by učitel mohl vzdělávat v oblasti kybernetické bezpečnosti sám sebe i realizovat aktivity související s rozvojem digitální gramotnosti v dílčí kompetenci bezpečnost své žáky.

Pokud vyhledáváte vzdělávání pro sebe i své žáky, vždy se vyplatí podívat se na státní organizace, které se danou problematikou zabývají a velké společnosti, které vzdělávání v této oblasti také nabízejí. V České republice se jedná např. o NÚKIB, CZ.NIC, O2, Avast aj. Některé materiály naleznete jako součást vysílání konkrétní televize, či iniciativu více společností dohromady. Následný výčet není jistě kompletní, nicméně by měl ukazovat alespoň různorodost materiálů a přístupů:

  • vzdělávací portál NÚKIB – tento portál nabízí vzdělávání pro různé konkrétní skupiny a žáky v různých věkových skupinách, kterým je portál přizpůsoben. Myslí se také na učitele, kdy kurz pro ně je protkaný příběhy a konkrétními situacemi, na které by i v rámci výuky mohlo dojít. Různorodost kurzů je patrná i v tom, že je zde možné nalézt i kurz pro seniory.
  • Datová lhota – je kreslený seriál pro menší děti (mladší školní věk), kde je rozebírána situace kolem počítačů a internetu v pěti minutových videích. Dokonce zde vznikli pro učitele i doprovodné materiály.
  • Jak na internet – přestože je tento pořad, seriál, již starší (některé díly jsou vytvářeny před rokem 2017), jedná se o krátké představení různých situací, technologií či termínů, digitální identity, se kterými se člověk může běžně setkávat. Jednalo se o osvětový projekt, který si kladl za cíl představit problematiku digitálních technologií co nejširší skupině.
  • Be safe online – jedná se o kurz, který je koncipován jako chat a jeho ústřední postavou je youtuber Jan Král. Pokud se chcete zaměřit na tuto oblast více, je možné si na Avast zažádat i o příručku pro učitele a i pro rodiče je zde speciální sekce. Každopádně představovaný kurz je možné s žáky druhého stupně vyzkoušet v rámci jedné-dvou vyučovacích hodin.
  • Nebojte se internetu – tato videa (10 příběhů) je určeno spíše pro dospělé, kteří se technologiím spíše vyhýbají, nebo z jejich fungování mají obavy.
  • Kybertest – co je možné si zde vyzkoušet je netradiční test, kdy se má na obrázcích odhalit nějaké nelegální nebo nepřijatelné chování na internetu, a tedy na co se soustředit při odhalení podvodu.
  • e-bezpečí – tento projekt je rozdělen na více částí, pro učitele by mohla být zajímavá např. metodika, či podpůrné materiály
  • aj.

Bezpečnost by se měla stát jednou z našich priorit, abychom se nemuseli obávat toho, že nás, naše údaje či finanční prostředky někdo zneužije. A když už bude naše zařízení, nebo my osobně napadeni, abychom se dokázali k této problematice zachovat.

Napsat komentář