Informační systémy v Nové Informatice

Informační systémy tvoří jedno ze čtyř témat (dále Digitální technologie, Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování) tzv. Nové Informatiky dle RVP ZV z roku 2021.

Na prvním stupni je zaměření jasně vymezeno na dvě části, kromě Informačních systémů (systém, struktura, prvek; práce se známými systémy) se žáci setkají ještě s práci s daty (data, tabulka, kontrola, vizualizace, evidence, prezentace, porovnání, hodnocení). A měli by tak poznat, že prvky jsou na sebe vázány vztahy, mají své vnitřní uspořádání a souvisejí spolu. Jako nástroj pak může být využíváno schéma, pojmová mapa nebo i samotný programovací jazyk. Vše by mělo být vázané na systémy, které jsou pro žáka známé, např.

  • co zajímá různé lidi na webových stránkách školy (základní vlastnosti prvků, jejich důležitost a jedinečnost)
  • jak funguje škola (co potřebuje každý „člověk“ ve škole používat a jakým způsobem)

Na druhém stupni se pak žáci více seznamují s příklady informačních systému, např. informačním systémem školy: vlastní role, role učitelů a žáků; rizika při využívání systémů (heslo) a také se již zde pokládají základy pro práce s databázemi a hromadným zpracováním dat, např.

  • Elektronická žákovská knížka, např. Bakaláři, Škola Online
  • Využívání karet ke vstupu do konkrétních prostor (knihovna, počítačová učebna, vstup do školy)
  • Práce s síti (počet přihlášení uživatelů do počítače, sítě)
  • Čipování na obědy (práva a pravomoci, změny)
  • Práce s cloudovými aplikacemi v rámci instituce (uživatelské role, přístupy, práva), např. Office 365
  • Práce s “e-learningovými” možnosti školy (uživatelské role, přístupy, práva), např. Moodle, Google Classroom, MS Teams, …

Velmi dobře se zde pak ukazuje i mezipředmětově různé struktury fungování, např. školního parlamentu:

Přestože toto téma by mělo v doporučení ŠVP tvořit menší časovou dotaci, jeho význam přesahuje předmět Informatika a je užitečnou součástí ukázky běžného fungování současných systémů, které nás obklopují a žáci by o nich měli přemýšlet a umět se v nich orientovat.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru